« Prev Psalm 148 Next »

Chapter 148

1 Aleluja! Hvalite Jahvu s nebesa, hvalite ga u visinama! 2Hvalite ga, svi anðeli njegovi, hvalite ga, sve vojske njegove! 3Hvalite ga, sunce i mjeseèe, hvalite ga, sve zvijezde svjetlosne! 4Hvalite ga, nebesa nebeska, i vode nad svodom nebeskim! 5Neka hvale ime Jahvino jer on zapovjedi i postadoše. 6Postavi ih zauvijek i dovijeka po zakonu koji neæe proæi. 7Hvalite Jahvu sa zemlje, nemani morske i svi bezdani! 8Ognju i grÓade, sniježe i maglo, olujni vjetre, što rijeè njegovu izvršavaš! 9Gore i svi brežuljci, plodonosna stabla i svi cedrovi! 10Zvijeri i sve životinje, gmizavci i ptice krilate! 11Zemaljski kraljevi i svi narodi, knezovi i suci zemaljski! 12Mladiæi i djevojke, starci s djecom zajedno: 13nek' svi hvale ime Jahvino, jer jedino je njegovo ime uzvišeno! Njegovo velièanstvo zemlju i nebo nadvisuje, 14on podiže snagu svom narodu, on proslavlja svete svoje, sinove Izraelove - narod njemu blizak. Aleluja!

« Prev Psalm 148 Next »

Advertisements| Define | Popups: Login | Register | Prev Next | Help |