« Prev Psalm 14 Next »

Chapter 14

1 Zborovoði. Davidov. Bezumnik reèe u srcu: "Nema Boga." Pokvareni rade gadosti; nitko da èini dobro. 2Jahve s nebesa gleda na sinove ljudske da vidi ima li tko razuman Boga da traži. 3No, svi skrenuše zajedno, svi se pokvariše: nitko da èini dobro - nikoga nema. 4Neæe li se urazumiti svi što bezakonje èine, koji proždiru narod moj kao da jedu kruha? Ne zazivlju ime Jahvino: 5jednom æe drhtati od straha, jer je Bog s rodom pravednim. 6Želite razbiti nakane ubogog: Jahve je utoèište njegovo. 7O neka doðe sa Siona spas Izraelu! Kad Jahve promijeni udes naroda svoga, klicat æe Jakov, radovat se Izrael.

« Prev Psalm 14 Next »

Advertisements| Define | Popups: Login | Register | Prev Next | Help |