« Prev Psalm 138 Next »

Chapter 138

1 Davidov. Zahvaljujem ti, Jahve, iz svega srca jer si èuo rijeèi mojih usta. Pred licem anðela pjevam tebi, 2bacam se nice prema svetom Hramu tvojemu. Zahvaljujem imenu tvojem za tvoju dobrotu i vjernost, jer si nada sve uzvelièao obeæanje svoje. 3Kad sam te zazvao, uslišio si me, dušu si moju pokrijepio. 4Nek' ti zahvaljuju, Jahve, svi kraljevi zemlje kad èuju rijeèi usta tvojih, 5nek' pjevaju putove Jahvine: "Zaista, velika je slava Jahvina!" 6Zaista, uzvišen je Jahve, ali gleda na ponizna, a oholicu izdaleka poznaje. 7Kroz nevolje kad budem kroèio, život mi èuvaj, pruži ruku proti gnjevu mojih dušmana; nek' me tvoja spasi desnica! 8Jahve, što ja poèeh, ti dovrši! Jahve, vjeèna je ljubav tvoja: djelo ruku svojih ne zapusti!

« Prev Psalm 138 Next »

Advertisements| Define | Popups: Login | Register | Prev Next | Help |