« Prev Psalm 132 Next »

Chapter 132

1 Hodoèasnièka pjesma. 2Spomeni se, o Jahve, Davida i sve revnosti njegove: kako se Jahvi zakleo, zavjetovao Snazi Jakovljevoj: 3"Neæu uæi u šator doma svog nit' uzaæi na ležaj svoje postelje, 4neæu pustit' snu na oèi nit' poèinka dati vjeðama, 5dok Jahvi mjesto ne naðem, boravište Snazi Jakovljevoj." 6Eto, èusmo za nj u Efrati, naðosmo ga u Poljima jaarskim. 7Uðimo u stan njegov, pred noge mu padnimo! 8"Ustani, o Jahve, poði k svom poèivalištu, ti i Kovèeg sile tvoje! 9Sveæenici tvoji nek' se obuku u pravednost, pobožnici tvoji nek' radosno klièu! 10Poradi Davida, sluge svojega, ne odvrati lica od svog pomazanika!" 11Jahve se zakle Davidu zakletvom tvrdom od koje neæe odustati: "Potomka tvoje utrobe posadit æu na prijestolje tvoje. 12Budu li ti sinovi Savez moj èuvali i naredbe kojima ih uèim, i sinovi æe njini dovijeka sjedit' na tvom prijestolju." 13Jer Jahve odabra Sion, njega zaželje sebi za sjedište. 14"Ovo mi je poèivalište vjeèno, boravit æu ovdje jer tako poželjeh. 15Žitak æu njegov blagosloviti, siromahe nahraniti kruhom. 16Sveæenike njegove u spas æu odjenuti, sveti æe njegovi kliktati radosno. 17Uèinit æu da ondje za Davida rog izraste, pripravit æu svjetiljku za svog pomazanika. 18U sram æu mu obuæi dušmane, a na njemu æe blistat' vijenac moj."

« Prev Psalm 132 Next »
Please login or register to save highlights and make annotations
Corrections disabled for this book
Proofing disabled for this book
Printer-friendly version

Advertisements| Define | Popups: Login | Register | Prev Next | Help |