« Prev Psalm 130 Next »

Chapter 130

1 Hodoèasnièka pjesma. Iz dubine, Jahve, vapijem tebi: 2Gospodine, èuj glas moj! Neka pazi uho tvoje na glas moga vapaja! 3Ako se, Jahve, grijeha budeš spominjao, Gospodine, tko æe opstati? 4Al' u tebe je praštanje, da bi te se bojali. 5U Jahvu ja se uzdam, duša se moja u njegovu uzda rijeè. 6Duša moja èeka Gospodina više no zoru straža noæna; više no zoru straža noæna 7nek' Izrael èeka Jahvu. Jer je u Jahve milosrðe i obilno je u njega otkupljenje; 8on æe otkupiti Izraela od svih grijeha njegovih.

« Prev Psalm 130 Next »

Advertisements| Define | Popups: Login | Register | Prev Next | Help |