« Prev Psalm 122 Next »

Chapter 122

1 Hodoèasnièka pjesma. Davidova. Obradovah se kad mi rekoše: "Hajdemo u Dom Jahvin!" 2Eto, noge nam veæ stoje na vratima tvojim, Jeruzaleme. 3Jeruzaleme, grade èvrsto sazdani i kao u jedno saliveni! 4Onamo uzlaze plemena, plemena Jahvina, po Zakonu Izraelovu, da slave ime Jahvino. 5Ondje stoje sudaèke stolice, stolice doma Davidova. 6Molite za mir Jeruzalemov! Blago onima koji tebe ljube! 7Neka bude mir u zidinama tvojim i pokoj u tvojim palaèama! 8Radi braæe i prijatelja svojih klicat æu: "Mir tebi!" 9Radi Doma Jahve, Boga našega, za sreæu tvoju ja æu moliti.

« Prev Psalm 122 Next »

Advertisements| Define | Popups: Login | Register | Prev Next | Help |