« Prev Psalm 12 Next »

Chapter 12

1 Zborovoði. U oktavi. Psalam. Davidov. 2U pomoæ, Jahve, jer nestaje pobožnih, vjernosti nema više meðu ljudima! 3Svatko laže svome bližnjemu, govori usnama lažljivim i srcem dvoliènim. 4Istrijebi, Jahve, sve usne lažljive i jezik hvastavi; 5one što zbore: "Jezik je naša snaga, naše su usne za nas: tko nam što može?" 6"Zbog nevolje tlaèenih i jauka ubogih sada æu ustati - govori Jahve - spasenje donijet' onom tko ga želi." 7Rijeèi su Jahvine rijeèi iskrene, srebro prokušano, od zemlje odvojeno, sedam puta oèišæeno. 8O Jahve, ti æeš bdjeti nad nama, od naraštaja ovog èuvat' nas svagda, 9pa nek' se okolo vrzu zlotvori, nek' se izdižu ljudi najgori.

« Prev Psalm 12 Next »
Please login or register to save highlights and make annotations
Corrections disabled for this book
Proofing disabled for this book
Printer-friendly version

Advertisements| Define | Popups: Login | Register | Prev Next | Help |