« Prev Psalm 115 Next »

Chapter 115

1 Ne nama, o Jahve, ne nama, veæ svom imenu slavu daj zbog ljubavi i vjernosti svoje. 2Zašto da govore pogani: "TÓa gdje je Bog njihov?" 3Naš je Bog na nebesima, sve što mu se svidi to uèini. 4Idoli su njihovi srebro i zlato, ljudskih su ruku djelo. 5Usta imaju, a ne govore, oèi imaju, a ne vide. 6Uši imaju, a ne èuju, nosnice, a ne mirišu. 7Ruke imaju, a ne hvataju, noge imaju, a ne hodaju; glas im iz grla ne izlazi. 8Takvi su i oni koji ih napraviše i svi koji se u njih uzdaju. 9Dome Izraelov, u Jahvu se uzdaj! - On je štit i pomoænik njihov. 10Dome Aronov, u Jahvu se uzdaj! - On je štit i pomoænik njihov. 11Štovatelji Jahvini, u Jahvu se uzdajte! - On je štit i pomoænik njihov. 12Jahve æe se nas spomenut' i on æe nas blagoslovit': blagoslovit æe dom Izraelov, blagoslovit æe dom Aronov, 13blagoslovit æe one koji se Jahve boje - i male i velike. 14Umnožio vas Jahve, vas i vaše sinove! 15Blagoslovio vas Jahve koji stvori nebo i zemlju! 16Nebo je nebo Jahvino, a zemlju dade sinovima èovjeèjim. 17Ne, Jahvu mrtvi ne hvale, nitko od onih što siðu u Podzemlje. 18Mi živi, mi Jahvu slavimo sada i dovijeka. Aleluja.

« Prev Psalm 115 Next »

Advertisements| Define | Popups: Login | Register | Prev Next | Help |