« Prev Psalm 109 Next »

Chapter 109

1 Zborovoði. Psalam. Davidov. Bože, diko moja, nemoj šutjeti! 2Usta bezbožna i prijevarna na me se otvaraju, govore mi jezikom lažljivim, 3rijeèima me mržnje okružuju, bezrazložno me napadaju. 4Za moju me ljubav oni optužuju, a ja se samo molim. 5Uzvraæaju mi zlo za dobro, mržnju za ljubav moju. 6"Digni protiv njega bezbožnika i tužitelj nek' mu stane zdesna! 7Kad mu se bude sudilo, nek' bude osuðen, i molitva mu se za grijeh uzela! 8Dani njegovi nek' budu malobrojni, njegovu službu nek' dobije drugi! 9Djeca njegova nek' postanu siroèad, a njegova žena udovica! 10Nek' mu djeca budu skitnice, prosjaci, nek' budu baèena iz opustjelih domova! 11Nek' mu lihvar prigrabi sav posjed, tuðinci nek' razgrabe plod muke njegove! 12Nitko ne imao prema njemu samilosti, nitko se ne smilovao siroèadi njegovoj! 13Neka mu se zatre potomstvo, u drugome koljenu neka se utrne ime njegovo! 14Spominjao se Jahve grijeha njegovih, i grijeh njegove majke nek' se ne izbriše: 15nek budu svagda Jahvi pred oèima! Neka se sa zemlje izbriše spomen njihov!" 16Jer se ne spomenu da èini milosrðe, veæ proganjaše bijedna i uboga i u smrt gonjaše èovjeka srca shrvana. 17Prokletstvo je ljubio, pa neka ga stigne; blagoslova ne htjede, daleko nek' je od njega! 18Prokletstvom nek' se odjene kao haljinom, neka kao voda uðe u njega i kao ulje u kosti njegove. 19Bilo mu haljinom kojom se pokriva, pojas kojim se svagda paše! 20Tako nek' plati Jahve tužiteljima mojim koji zlo govore protiv duše moje! 21A ti, Jahve, Gospode, rad imena svog zauzmi se za me, spasi me jer je dobrostiva ljubav tvoja! 22Jer bijedan sam i ubog, i srce je moje ranjeno u meni. 23K'o sjena što se naginje ja nestajem, progone me kao skakavca. 24Od posta mi koljena klecaju i tijelo moje omrša. 25Ruglom sam njima postao, kimaju glavom kad me vide. 26Pomozi mi, Jahve, Bože moj, po doborti me svojoj spasi! 27Nek' upoznaju da je ovo ruka tvoja i da si ti ovo uèinio, Jahve! 28Oni nek' proklinju, ti blagoslivljaj; nek' se postide koji se na me podižu, a sluga tvoj nek' se raduje! 29Stidom nek' se odjenu tužitelji moji i sramotom svojom nek' se k'o plaštem pokriju! 30Slavit æu Jahvu iz svega grla i hvalit' ga u veliku mnoštvu 31jer stoji s desne siromahu da mu dušu spasi od sudaca.

« Prev Psalm 109 Next »

Advertisements| Define | Popups: Login | Register | Prev Next | Help |