« Prev Psalm 107 Next »

Chapter 107

1 Hvalite Jahvu jer je dobar, jer je dovijeka ljubav njegova! 2Tako nek' reknu svi otkupljenici koje Jahve otkupi iz ruke dušmanske 3i koje skupi iz svih zemalja, s istoka i sa zapada, sa sjevera i s juga. 4Lutahu pustinjom, u samoæi pustoj, puta ne nalazeæ' do naseljena grada. 5Gladni su bili, žeðu izmoreni, duša je klonula u njima. 6Tada zavapiše Jahvi u svojoj tjeskobi, i on ih istrže iz svih nevolja. 7Pravim ih putem pÓovede da stignu ka gradu naseljenu. 8Neka hvale Jahvu za dobrotu njegovu, za èudesa njegova sinovima ljudskim! 9Jer gladnu dušu on nasiti, dušu izgladnjelu on napuni dobrima. 10U mraku sjeðahu i u tmini, sputani bijedom i gvožðima, 11jer su prkosili besjedama Božjim i prezreli naum Svevišnjega. 12Srce im stoga skrši patnjama: posrtahu, a ne bješe nikog da im pomogne. 13Tada zavapiše Jahvi u svojoj tjeskobi i on ih istrže iz svih nevolja. 14Izvede ih iz tmina i mraka, raskide okove njihove. 15Neka hvale Jahvu za dobrotu njegovu, za èudesa njegova sinovima ljudskim! 16Jer razbi vrata mjedena i gvozdene polomi zasune. 17Zbog svojih bezakonja bolovahu oni, ispaštajuæ' svoje opaèine: 18svako se jelo gadilo duši njihovoj, do vrata smrti oni doðoše. 19Tada zavapiše Jahvi u svojoj tjeskobi i on ih istrže iz svih nevolja. 20Rijeè svoju posla da ih ozdravi i život im spasi od jame grobne. 21Neka hvale Jahvu za dobrotu njegovu, za èudesa njegova sinovima ljudskim! 22Nek' prinose žrtve zahvalnice i klièuæi nek' djela njegova kazuju! 23Oni koji laðama zaploviše morem da po vodama silnim trguju: 24oni vidješe djela Jahvina, èudesa njegova na puèini. 25On reèe i olujni se vjetar uzvitla što u visinu diže valove mora. 26Do neba se dizahu, u bezdan se spuštahu, u nevolji duša im ginula. 27Teturahu i posrtahu kao pijani, sva ih je mudrost izdala. 28Tada zavapiše Jahvi u svojoj tjeskobi i on ih istrže iz svih nevolja. 29Smiri oluju u tih povjetarac, valovi morski umukoše. 30Obradovaše se tišini, u željenu luku on ih povede. 31Neka hvale Jahvu za dobrotu njegovu, za èudesa njegova sinovima ljudskim! 32Neka ga uzvisuju u narodnom zboru, neka ga hvale u vijeæu staraca! 33On pretvori rijeke u pustinju, a izvore vodene u žednu zemlju; 34plodonosnu zemlju u slanu pustaru zbog zloæe žitelja njezinih. 35On obrati pustinju u jezero, a zemlju suhu u vodene izvore 36i naseli ondje izgladnjele te podigoše grad gdje æe živjeti. 37Zasijaše njive, posadiše vinograde što im doniješe obilnu ljetinu. 38I on ih blagoslovi te se namnožiše silno i stada im se ne smanjiše. 39Prorijeðeni bjehu i prezreni pod teretom patnja i nevolja. 40Onaj što izlijeva prezir na knezove pusti ih da po bespuæu pustom lutaju. 41Iz nevolje pÓodiže ubogog i obitelji k'o stada ÓumnožÄi. 42Videæ' to, èestiti neka se raduju, a zloæa neka sebi usta zaèepi! 43Tko je mudar nek' o svemu tom razmišlja i nek' uvidi dobrotu Jahvinu!

« Prev Psalm 107 Next »

Advertisements| Define | Popups: Login | Register | Prev Next | Help |