« Prev Psalm 102 Next »

Chapter 102

1 Molitva nevoljnika koji je klonuo pa svoju tugu izlijeva 2Jahve, usliši molitvu moju, i vapaj moj k tebi da doðe! 3Nemoj sakrivati lice od mene u dan moje nevolje! Prigni k meni uho svoje: kad te prizovem, brzo me usliši! 4Jer moji dani nestaju poput dima, a moje kosti gore kao oganj. 5Srce mi se suši kao pokošena trava i kruh svoj zaboravljam jesti. 6Od snažnih jecaja mojih kosti mi uz kožu prionuše. 7Slièan sam èaplji u pustinji, postah k'o æuk na pustoj razvalini. 8Ne nalazim sna i uzdišem k'o samotan vrabac na krovu. 9Svagda me grde dušmani moji; mnome se proklinju što bjesne na me. 10Pepeo jedem poput kruha, a piæe svoje miješam sa suzama 11zbog tvoje ljutine i gnjeva, jer si me digao i bacio. 12Moji su dani k'o oduljena sjena, a ja se, gle, sušim poput trave. 13A ti, o Jahve, ostaješ dovijeka i tvoje ime kroza sva koljena. 14Ustani, smiluj se Sionu: vrijeme je da mu se smiluješ - sada je èas! 15Jer milo je slugama tvojim kamenje njegovo, žale ruševine njegove. 16Tad æe se pogani bojati, Jahve, imena tvojega i svi kraljevi zemlje slave tvoje 17kad Jahve opet sazda Sion, kad se pokaže u slavi svojoj, 18kad se osvrne na prošnju ubogih i ne prezre molitve njihove. 19Nek' se zapiše ovo za buduæi naraštaj, puk što nastane neka hvali Jahvu. 20Jer Jahve gleda sa svog uzvišenog svetišta, s nebesa na zemlju gleda 21da èuje jauke sužnjeva, da izbavi smrti predane, 22da se na Sionu navijesti ime Jahvino i njegova hvala u Jeruzalemu 23kad se narodi skupe i kraljevstva da služe Jahvi. 24Putem je istrošio sile moje, skratio mi dane. 25Rekoh: "Bože moj, nemoj me uzeti u sredini dana mojih! Kroza sva koljena traju godine tvoje. 26U poèetku utemelji zemlju, i nebo je djelo ruku tvojih. 27Propast æe, ti æeš ostati, sve æe ostarjeti kao odjeæa. Mijenjaš ih poput haljine i nestaju: 28ti si uvijek isti - godinama tvojim nema kraja. 29Djeca æe tvojih slugu živjeti u miru i potomstvo æe njihovo trajati pred tobom.

« Prev Psalm 102 Next »

Advertisements| Define | Popups: Login | Register | Prev Next | Help |