« Prev Proverbs 31 Next »

Chapter 31

1 Rijeè Lemuela, kralja Mase, kojima ga je uèila majka njegova. 2Ne, sine moj! Ne, sine srca mog! Ne, sine zavjeta mojih! 3Ne daj snage svoje ženama ni putova svojih zatiraèima kraljeva. 4Nije za kraljeve, Lemuele, ne pristaje kraljevima vino piti, ni glavarima piæe opojno, 5da u piæu ne zaborave zakona i prevrnu pravo nevoljnicima. 6Dajte žestoko piæe onomu koji æe propasti i vino èovjeku komu je gorèina u duši: 7on æe piti i zaboraviti svoju bijedu i neæe se više sjeæati svoje nevolje. 8Otvaraj usta svoja za nijemoga i za pravo sviju nesretnika što propadaju. 9Otvaraj usta svoja, sudi pravedno i pribavi pravo siromahu i nevoljniku. 10Tko æe naæi ženu vrsnu? Više vrijedi ona nego biserje. 11Muževljevo se srce uzda u nju i blagom neæe oskudijevati. 12Ona mu èini dobro, a ne zlo, u sve dane vijeka svojeg. 13Pribavlja vunu i lan i vješto radi rukama marnim. 14Ona je kao laða trgovaèka: izdaleka donosi kruh svoj. 15Još za noæi ona ustaje, hrani svoje ukuæane i odreðuje posao sluškinjama svojim. 16Opazi li polje, kupi ga; plodom svojih ruku sadi vinograd. 17Opasuje snagom bedra svoja i živo mièe rukama. 18Vidi kako joj posao napreduje: noæu joj se ne gasi svjetiljka. 19Rukama se maša preslice i prstima drži vreteno. 20Siromahu dlan svoj otvara, ruke pruža nevoljnicima. 21Ne boji se snijega za svoje ukuæane, jer sva èeljad ima po dvoje haljine. 22Sama sebi šije pokrivaèe, odijeva se lanom i purpurom. 23Muž joj je slavan na Vratima, gdje sjedi sa starješinama zemaljskim. 24Platno tka i prodaje ga i pojase daje trgovcu. 25Odjevena je snagom i dostojanstvom, pa se smije danu buduæem. 26Svoja usta mudro otvara i pobožan joj je nauk na jeziku. 27Na vladanje pazi ukuæana i ne jede kruha besposlice. 28Sinovi njezini podižu se i sretnom je nazivaju, i muž njezin hvali je: 29"Mnoge su žene bile vrsne, ali ti ih sve nadmašuješ." 30Lažna je ljupkost, tašta je ljepota: žena sa strahom Gospodnjim zaslužuje hvalu. 31Plod joj dajte ruku njezinih i neka je na Vratima hvale djela njezina!

« Prev Proverbs 31 Next »

Advertisements| Define | Popups: Login | Register | Prev Next | Help |