« Prev Proverbs 30 Next »

Chapter 30

1 Rijeèi Agura, sina Jakeova, iz Mase; proroèanstvo njegovo za Itiela, za Itiela i Ukala. 2Da, preglup sam da bih bio èovjek i nemam razbora èovjeèjeg. 3Ne stekoh mudrosti i ne poznajem znanosti svetih! 4Tko uzaðe na nebo i siðe? Tko uhvati vjetar u šake svoje? Tko sabra vode u plašt svoj? Tko postavi krajeve zemaljske? Kako se zove i kako mu se zove sin? Znaš li? 5Svaka je Božja rijeè prokušana, štit onima koji se u nj uzdaju. 6Ne dodaji ništa njegovim rijeèima, da te ne prekori i ne smatra lažljivim. 7Za dvoje te molim, ne uskrati mi, dok ne umrem: 8udalji od mene licemjernu i lažnu rijeè; ne daj mi siromaštva ni bogatstva: hrani me kruhom mojim dostatnim; 9inaèe bih, presitivši se, zatajio tebe i rekao: "Tko je Jahve?" Ili bih, osiromašivši, krao i oskvrnio ime Boga svojega. 10Ne klevetaj sluge gospodaru njegovu, jer bi te mogao kleti i ti morao okajati. 11Ima izrod koji kune oca svoga i ne blagoslivlje majke svoje! 12Izrod koji za se misli da je èist, a od kala svojeg nije opran! 13Izrod uznositih oèiju koji visoko diže svoje trepavice! 14Izrod komu su zubi maèevi i oènjaci noževi da proždiru nesretnike na zemlji i siromahe meðu ljudima! 15Pijavica ima dvije kæeri: "Daj! Daj!" Postoje tri stvari nezasitne i èetiri koje ne kažu: "Dosta!" 16Carstvo smrti, jalova utroba, zemlja nikad gasna vode i vatra koja nikad ne kaže: "Dosta!" 17Oko koje se ruga ocu i odrièe posluh majci iskljuvat æe potoèni gavrani i izjesti mladi orlovi. 18Troje mi je nedokuèivo, a èetvrto ne razumijem: 19put orlov po nebu, put zmijin po stijeni, put laðin posred mora i put muškarèev djevojci. 20Takav je put preljubnice: najede se, obriše usta i veli: "Nisam sagriješila." 21Od troga se zemlja ljulja, a èetvrtoga ne može podnijeti: 22od roba kad postane kralj i kad se prostak kruha nasiti, 23od puštenice kad se uda i sluškinje kad istisne svoju gospodaricu. 24Èetvero je maleno na zemlji, ali mudrije od mudraca: 25mravi, nejaki stvorovi, koji sebi ljeti spremaju hranu; 26jazavci, stvorovi bez moæi, što u stijeni grade sebi stan; 27skakavci, koji nemaju kralja, a svi idu u poretku; 28gušter, što se rukama hvata, a prodire u kraljevske palaèe. 29Troje ima lijep korak, a èetvero lijepo hodi: 30lav, junak meðu zvijerima, koji ni pred kim ne uzmièe; 31pijetao što se odvažno šeæe meðu kokošima; jarac koji vodi stado; i kralj sa svojom vojskom. 32Ako si ludovao oholeæi se ili to svjesno èinio, stavi ruku na usta. 33Kad se mlijeko metÄe, izlazi maslac; kad se nos pritisne, poteèe krv; kad se srdžba potisne, dobiva se spor.

« Prev Proverbs 30 Next »

Advertisements| Define | Popups: Login | Register | Prev Next | Help |