« Prev Proverbs 29 Next »

Chapter 29

1 Èovjek koji, po opomeni, ostaje tvrdoglav, u tren æe se slomiti, i neæe mu biti spasa. 2Narod se veseli kad se množe pravednici, a puk uzdiše kad zavlada opaki. 3Èovjek koji ljubi mudrost, veseli oca svoga, a koji se druži s bludnicama, rasipa imetak. 4Kralj pravicom održava državu, a ruši je èovjek koji nameæe daæe. 5Èovjek koji laska bližnjemu svome razapinje mrežu stopama njegovim. 6U grijehu je zamka zlu èovjeku, a pravednik likuje i veseli se. 7Pravednik razumije pravo malenih, a opaki ne shvaæa spoznaju. 8Podsmjevaèi uzbunjuju grad, a mudri stišavaju srdžbu. 9Kad se mudrac parbi s bezumnikom, il' se srdio, il' se smijao, svejednako mira nema. 10Krvopije mrze poštenoga, a pravednici mu se za život brinu. 11Bezumnik izlijeva sav svoj gnjev, a mudrac susteže svoju srdžbu. 12Ako vladalac posluša rijeè lažljivu, sve mu sluge postaju opake. 13Siromah se i gulikoža susreæu: Jahve obojici prosvjetljuje oèi. 14Kralj koji sudi siromasima po istini ima prijesto èvrst dovijeka. 15Šiba i ukor podaruju mudrost, a razuzdan mladiæ sramoti majku svoju. 16Kad se množe opaki, množi se i grijeh, ali pravednici promatraju propast njihovu. 17Ukori sina svoga, i zadovoljit æe te i dati radost duši tvojoj. 18Kad objave nema, narod se razuzda, a blago onome tko se drži Zakona! 19Samim se rijeèima sluga ne popravlja, jer se ne pokorava iako umom shvaæa. 20Jesi li vidio èovjeka brza na rijeèima? I bezumnik ima više nade nego on. 21Tko mazi slugu svoga od djetinjstva bit æe mu poslije neposlušan. 22Gnjevljiv èovjek zameæe svaðu, a naprasit èovjek poèini mnoge grijehe. 23Oholost ponizuje èovjeka, a ponizan duhom postiže èasti. 24Tko s lupežom plijen dijeli, mrzi sebe samog: èuje proklinjanje i ništa ne otkriva. 25Strah èovjeku postavlja zamku, a tko se uzda u Jahvu, nalazi okrilje. 26Mnogi traže milost vladaoèevu, ali Jahve dijeli pravdu svakome. 27Nepravednik je mrzak pravednicima, a pravednik je mrzak opakima.

« Prev Proverbs 29 Next »

Advertisements| Define | Popups: Login | Register | Prev Next | Help |