« Prev Philippians 1 Next »

Chapter 1

1 Pavao i Timotej, sluge Krista Isusa, svima svetima u Kristu Isusu koji su u Filipima, s nadglednicima i poslužiteljima. 2Milost vam i mir od Boga, Oca našega, i Gospodina Isusa Krista! 3Zahvaljujem Bogu svomu kad vas se god sjetim. 4Uvijek se u svakoj svojoj molitvi za vas s radošæu molim 5zbog vašeg udjela u evanðelju od onoga prvog dana sve do sada - 6uvjeren u ovo: Onaj koji otpoèe u vama dobro djelo, dovršit æe ga do Dana Krista Isusa. 7I pravo je da tako osjeæam o svima vama! Ta ja vas nosim u srcu jer u okovima mojim i u obrani i utvrðivanju evanðelja svi ste vi suzajednièari moje milosti. 8Bog mi je doista svjedok koliko žudim za svima vama srcem Isusa Krista! 9I molim za ovo: da ljubav vaša sve više i više raste u spoznanju i potpunu pronicanju 10te mognete prosuditi što je najbolje da budete èisti i besprijekorni za Dan Kristov, 11puni ploda pravednosti po Isusu Kristu - na slavu i hvalu Božju. 12A hoæu da znate, braæo: ovaj se moj udes paèe okrenuo u napredovanje evanðelja 13tako da se moji okovi u Kristu razglasiše u svem pretoriju i meðu svima drugima, 14a veæina braæe u Gospodinu, ohrabrena mojim okovima, još se više usuðuje neustrašivo zboriti Rijeè. 15Neki, istina, propovijedaju Krista iz zavisti i nadmetanja, a neki iz dobre volje: 16ovi iz ljubavi jer znaju da sam ovdje za obranu evanðelja; 17oni pak Krista navješæuju iz suparništva, neiskreno - misleæi da æe tako otežati nevolju mojih okova. 18Pa što onda? Samo se na svaki naèin, bilo himbeno, bilo istinito, Krist navješæuje. I tome se radujem, a i radovat æu se. 19Jer znadem: po vašoj molitvi i pomoæi Duha Isusa Krista to æe mi biti na spasenje, 20kako željno i oèekujem i nadam se da se ni zbog èega neæu smesti, nego da æe se mojom posvemašnjom odvažnošæu - kako uvijek tako i sada - Krist uzvelièati u mome tijelu, bilo životom, bilo smræu. 21Ta meni je živjeti Krist, a umrijeti dobitak! 22A ako mi živjeti u tijelu omoguæuje plodno djelovanje, što da odaberem? Ne znam! 23Pritiješnjen sam od ovoga dvoga: želja mi je otiæi i s Kristom biti jer to je mnogo, mnogo bolje; 24ali ostati u tijelu potrebnije je poradi vas. 25U to uvjeren, znam da æu ostati i biti uz vas sve, za vaš napredak i na radost vjere, 26da ponos vaš mnome poraste u Kristu Isusu kad opet doðem k vama. 27Samo se ponašajte dostojno evanðelja Kristova, pa - došao ja i vidio vas ili nenazoèan slušao što je s vama - da mogu utvrditi kako ste postojani u jednome duhu i jednodušno se zajednièki borite za evanðeosku vjeru 28ne plašeæi se ni u èemu protivnika. To je njima najava njihove propasti, a vašega spasenja, i to od Boga. 29Jer vama je dana milost: "za Krista", ne samo u njega vjerovati nego za njega i trpjeti, 30isti boj bijuæi koji na meni vidjeste i sada o meni èujete.

« Prev Philippians 1 Next »

Advertisements| Define | Popups: Login | Register | Prev Next | Help |