« Prev Nahum 1 Next »

Chapter 1

1 Proroèanstvo nad Ninivom. Knjiga viðenja Nahuma Elkošanina. 2Jahve je Bog ljubomoran i osvetnik! Jahve se osveæuje, gospodar srdžbe! Jahve se osveæuje svojim protivnicima, ustrajan u gnjevu na neprijatelje. 3Jahve je spor u gnjevu, ali silan u moæi. Ne, Jahve neæe pustiti krivca nekažnjena. U vihoru i oluji put je njegov, oblaci su prašina koju podižu njegovi koraci. 4Prijeti moru i isušuje ga, presušuje sve rijeke. ...Bašan i Karmel uvenuli su, povenuli su pupoljci Libana! 5Pred njim se gore potresaju, bregovi se ljuljaju, zemlja se pod njim provaljuje, krug zemaljski i sve što na njem stanuje. 6Tko može izdržati pred bijesom njegovim? Tko æe odoljeti pred gnjevnom srdžbom njegovom? Jarost se njegova kao vatra izlijeva i litice se pred njim kidaju. 7Jahve je dobar onima koji se u njeg' uzdaju, on je okrilje u dan nevolje, poznaje one koji se njemu utjeèu 8kada potopne vode poplave. Uništit æe one koji se protiv njega podižu, progonit æe svoje dušmane u najmrkliji mrak. 9Što vi snujete protiv Jahve? On uništava do kraja; nevolja se neæe dva puta podiæi. 10Kao trnovita šikara i kao pijanci na pijanki, k'o suha slama bit æe potpuno smlavljeni. 11Iz tebe je potekao onaj koji snuje zlo protiv Jahve, savjetnik Belijala. 12Jahve ovako govori: "Neka su spremni, neka mnogobrojni, bit æe pokošeni, uništeni. Ako sam te ponizio, neæu te odsada ponižavati. 13A sada, razbit æu jaram koji te steže, raskidat æu tvoje okove." 14Protiv tebe Jahve nareðuje: "Neæe više biti roda tvoga imena, iz hrama tvojih bogova istrijebit æu likove rezane i livene, a od tvog groba ruglo æu uèiniti."

« Prev Nahum 1 Next »

Advertisements| Define | Popups: Login | Register | Prev Next | Help |