« Prev Malachi 3 Next »

Chapter 3

1 Evo šaljem glasnika da put preda mnom pripravi. I doæi æe iznenada u Hram svoj Gospod koga vi tražite i anðeo Saveza koga žudite. Evo ga, dolazi veæ - govori Jahve nad Vojskama. 2Ali tko æe podnijeti dan njegova dolaska i tko æe opstati kad se on pojavi? Jer on je kao oganj ljevaèev i kao lužina bjelioèeva. 3I zasjest æe kao onaj što topi srebro i proèišæava. Oèistit æe sinove Levijeve i proèistit æe ih kao zlato i srebro, da prinose Jahvi žrtvu u pravednosti. 4Tad æe biti draga Jahvi žrtva Judina i jeruzalemska kao u drevne dane i kao prvih godina. 5Doæi æu k vama na sud i bit æu spreman svjedok protiv vraèeva i preljubnika, protiv onih koji se lažno kunu, protiv onih koji zakidaju plaæu radniku, udovici i siroti, protiv onih koji gaze pravo stranaca i mene se ne boje - govori Jahve nad Vojskama. 6Jer ja, Jahve, ne mijenjam se, a vi se, sinovi Jakovljevi, mijenjate bez prestanka! 7Od vremena svojih otaca odstupate od mojih uredaba i ne èuvate ih. Vratite se meni, a ja æu se vratiti vama - govori Jahve nad Vojskama. Pitate: "Kako da se vratimo?" 8Smije li èovjek prikraæivati Boga? A vi mene prikraæujete. I pitate: "U èemu te prikratismo?" U desetini i u prinosu. 9Udareni ste prokletstvom jer me prikraæujete vi, sav narod! 10Donesite èitavu desetinu u riznicu da u mojoj kuæi bude hrane. Tada me iskušajte - govori Jahve nad Vojskama - neæu li vam otvoriti ustave nebeske i neæu li izliti na vas punom mjerom blagoslov, 11neæu li zbog vas zaprijetit skakavcu da vam više ne kvari usjeva i da vam ne bude nerodna loza u polju - govori Jahve nad Vojskama. 12Svi æe vas narodi tad držati sretnima, jer æete biti zemlja blaženstva - govori Jahve nad Vojskama. 13Teške su besjede vaše protiv mene - govori Jahve. 14Vi ipak pitate: "Što smo izmeðu sebe govorili protiv tebe?" Govorili ste: "Zaludu je Bogu služiti i kakva je korist što njegove èuvamo propise i žalosni hodimo pred Jahvom nad Vojskama. 15Odsad æemo sretnim zvati oholice: napreduju oni koji zlo èine, i premda Boga iskušavaju, izvuku se!" 16Ali kad se razgovaraju oni koji se Boga boje, Jahve pazi, sluša ih, i to se pred njim piše u knjigu spomenicu u korist onih koji se boje Jahve i štuju Ime njegovo. 17Moji æe biti, moja steèevina - govori Jahve nad Vojskama. U Dan koji spremam bit æu im milostiv kao što je milostiv otac sinu koji mu služi. 18I tada æete opet razlikovati pravednika od grešnika, onoga koji služi Bogu od onoga koji mu ne služi. 19Jer evo dan dolazi poput peæi užaren; oholi i zlikovci bit æe kao strnjika: dan koji se bliži spalit æe ih - govori Jahve nad Vojskama - da im neæe ostati ni korijena ni granèice. 20A vama koji se Imena moga bojite sunce pravde æe ogranuti sa zdravljem u zrakama, i vi æete izlaziti poskakujuæi kao telad na pašu. 21I gazit æete bezbožnike kao prah pod nogama u dan koji spremam" - govori Jahve nad Vojskama. 22"Spomenite se Zakona Mojsija, sluge moga, kome sam na Horebu propisao zakone i uredbe za sav Izrael. 23Evo, poslat æu vam proroka Iliju prije nego doðe Dan Jahvin, dan velik i strašan. 24On æe obratiti srce otaca k sinovima, a srce sinova k ocima, da ne doðem i ne udarim prokletstvom zemlju."

« Prev Malachi 3 Next »

Advertisements| Define | Popups: Login | Register | Prev Next | Help |