« Prev Jude 1 Next »

Chapter 1

1 Juda, sluga Isusa Krista, brat Jakovljev: ljubljenima u Bogu, Ocu, èuvanima za Isusa Krista - pozvanima. 2Obilovali milošæu, mirom i ljubavlju! 3Ljubljeni! Dok sam u svojoj brižljivosti kanio pisati vam o našem zajednièkom spasenju, osjetio sam potrebu da vas pismom potaknem da vojujete za vjeru koja je jednom zauvijek predana svetima. 4Jer ušuljali se neki, odavna veæ zapisani za ovaj sud, bezbožnici koji milost Boga našega promeæu u razuzdanost i nijeèu jedinoga gospodara i Gospodina našega Isusa Krista. 5Želim vas podsjetiti, premda jednom zauvijek sve znate, kako je Gospodin izbavio narod iz Egipta, a zatim uništio nevjerne. 6I anðele, koji nisu èuvali svojeg dostojanstva nego su ostavili svoje prebivalište, saèuvao je za sud velikoga Dana, okovane u mraku vjeènim okovima; 7kao Sodoma i Gomora i okolni gradovi, koji su se poput njih podali bludu i otišli za drugom pÓuti, stoje za primjer, ispaštajuæi kaznu u vjeènom ognju. 8Uza sve to i ovi sanjari jednako skvrne tijelo, zabacuju Velièanstvo, pogrðuju Slave. 9Kad se Mihael arkanðeo s ðavlom prepirao za tijelo Mojsijevo, nije se usudio izreæi pogrdan sud protiv njega, nego reèe: "Sprijeèio te Gospodin!" 10A ovi pogrðuju ono što ne poznaju; a što po naravi kao nerazumne životinje poznaju, u tom trunu. 11Jao njima! Putom Kajinovim poðoše, i zabludi se Bileamovoj za plaæu podaše, i propadoše od pobune Korahove. 12Oni su ljage na vašim agapama, bezobzirno se s vama gosteæi i napasajuæi se; oblaci bezvodni što ih vjetrovi raznose, stabla besplodna u kasnoj jeseni, dvaput usahla, iskorijenjena, 13bijesno morsko valovlje što ispjenjuje svoje sramote, zvijezde lutalice kojima je spremljena crna tmina dovijeka. 14O njima prorokova sedmi od Adama, Henok: "Gle, doðe Gospodin sa Desttisuæama svojim 15suditi svima i pokarati sve bezbožnike za sva njihova bezbožna djela kojima bezbožno sagriješiše i za sve drzovite rijeèi koje grešni bezbožnici izrekoše protiv njega." 16To su rogoborni nezadovoljnici koji hode putom svojih požuda, usta im zbore naduto, ulaguju se u lice radi dobitka. 17A vi, ljubljeni, sjetite se rijeèi što ih prorekoše apostoli Gospodina našega Isusa Krista. 18Oni vam govorahu: "U posljednje æe vrijeme biti podrugljivaca koji æe se povoditi za bezbožnim požudama svojim." 19To su sijaèi razdora, sjetilnici koji nemaju Duha. 20A vi, ljubljeni, naziðujte se na presvetoj vjeri svojoj moleæi se u Duhu Svetom, 21ušèuvajte se u ljubavi Božjoj, išèekujuæi milosrðe Gospodina našega Isusa Krista za vjeèni život. 22I jedne, svadljivce, karajte, 23druge spasavajte otimajuæi ih ognju, treæima se pak smilujte sa strahom, mrzeæi i haljinu puti okaljanu. 24Onomu koji vas može oèuvati od pada i besprijekorne postaviti pred svoju Slavu u klicanju - 25jedinomu Bogu, Spasitelju našemu, po Isusu Kristu, Gospodinu našemu: slava, velièanstvo, vlast i moæ i prije svakoga vijeka, i sada, i u sve vijeke. Amen.

« Prev Jude 1 Next »

Advertisements| Define | Popups: Login | Register | Prev Next | Help |