« Prev John 20 Next »

Chapter 20

1 Prvog dana u tjednu rano ujutro, još za mraka, doðe Marija Magdalena na grob i opazi da je kamen s groba dignut. 2Otrèi stoga i doðe k Šimunu Petru i drugom uèeniku, kojega je Isus ljubio, pa im reèe: "Uzeše Gospodina iz groba i ne znamo gdje ga staviše." 3Uputiše se onda Petar i onaj drugi uèenik i doðoše na grob. 4Trèahu obojica zajedno, ali onaj drugi uèenik prestignu Petra i stiže prvi na grob. 5Sagne se i opazi povoje gdje leže, ali ne uðe. 6Uto doðe i Šimun Petar koji je išao za njim i uðe u grob. Ugleda povoje gdje leže 7i ubrus koji bijaše na glavi Isusovoj, ali nije bio uz povoje, nego napose svijen na jednome mjestu. 8Tada uðe i onaj drugi uèenik koji prvi stiže na grob i vidje i povjerova. 9Jer oni još ne upoznaše Pisma da Isus treba da ustane od mrtvih. 10Potom se uèenici vratiše kuæi. 11A Marija je stajala vani kod groba i plakala. 12Zaplakana zaviri u grob i ugleda dva anðela u bjelini kako sjede na mjestu gdje je ležalo tijelo Isusovo - jedan kod glave, drugi kod nogu. 13Kažu joj oni: "Ženo, što plaèeš?" Odgovori im: "Uzeše Gospodina mojega i ne znam gdje ga staviše." 14Rekavši to, obazre se i ugleda Isusa gdje stoji, ali nije znala da je to Isus. 15Kaže joj Isus: "Ženo, što plaèeš? Koga tražiš?" Misleæi da je to vrtlar, reèe mu ona: "Gospodine, ako si ga ti odnio, reci mi gdje si ga stavio i ja æu ga uzeti." 16Kaže joj Isus: "Marijo!" Ona se okrene te æe mu hebrejski: "Rabbuni!" - što znaèi: "Uèitelju!" 17Kaže joj Isus: "Ne zadržavaj se sa mnom jer još ne uziðoh Ocu, nego idi mojoj braæi i javi im: Uzlazim Ocu svomu i Ocu vašemu, Bogu svomu i Bogu vašemu." 18Ode dakle Marija Magdalena i navijesti uèenicima: "Vidjela sam Gospodina i on mi je to rekao." 19I uveèer toga istog dana, prvog u tjednu, dok su uèenici u strahu od Židova bili zatvorili vrata, doðe Isus, stane u sredinu i reèe im: "Mir vama!" 20To rekavši, pokaza im svoje ruke i bok. I obradovaše se uèenici vidjevši Gospodina. 21Isus im stoga ponovno reèe: "Mir vama! Kao što mene posla Otac i ja šaljem vas." 22To rekavši, dahne u njih i kaže im: "Primite Duha Svetoga. 23Kojima otpustite grijehe, otpuštaju im se; kojima zadržite, zadržani su im." 24Ali Toma zvani Blizanac, jedan od dvanaestorice, ne bijaše s njima kad doðe Isus. 25Govorili su mu dakle drugi uèenici: "Vidjeli smo Gospodina!" On im odvrati: "Ako ne vidim na njegovim rukama biljeg èavala i ne stavim svoj prst u mjesto èavala, ako ne stavim svoju ruku u njegov bok, neæu vjerovati." 26I nakon osam dana bijahu njegovi uèenici opet unutra, a s njima i Toma. Vrata bijahu zatvorena, a Isus doðe, stade u sredinu i reèe: "Mir vama!" 27Zatim æe Tomi: "Prinesi prst ovamo i pogledaj mi ruke! Prinesi ruku i stavi je u moj bok i ne budi nevjeran nego vjeran." 28Odgovori mu Toma: "Gospodin moj i Bog moj!" 29Reèe mu Isus: "Buduæi da si me vidio, povjerovao si. Blaženi koji ne vidješe, a vjeruju!" 30Isus je pred svojim uèenicima uèinio i mnoga druga znamenja koja nisu zapisana u ovoj knjizi. 31A ova su zapisana da vjerujete: Isus je Krist, Sin Božji, i da vjerujuæi imate život u imenu njegovu.

« Prev John 20 Next »

Advertisements| Define | Popups: Login | Register | Prev Next | Help |