« Prev John 13 Next »

Chapter 13

1 Bijaše pred blagdan Pashe. Isus je znao da je došao njegov èas da prijeðe s ovoga svijeta Ocu, buduæi da je ljubio svoje, one u svijetu, do kraja ih je ljubio. 2I za veèerom je ðavao veæ bio ubacio u srce Judi Šimuna Iškariotskoga da ga izda. 3A Isus je znao da mu je Otac sve predao u ruke i da je od Boga izišao te da k Bogu ide pa 4usta od veèere, odloži haljine, uze ubrus i opasa se. 5Nalije zatim vodu u praonik i poène uèenicima prati noge i otirati ih ubrusom kojim je bio opasan. 6Doðe tako do Šimuna Petra. A on æe mu: "Gospodine! Zar ti da meni pereš noge?" 7Odgovori mu Isus: "Što ja èinim, ti sada ne znaš, ali shvatit æeš poslije." 8Reèe mu Petar: "Neæeš mi prati nogu nikada!" Isus mu odvrati: "Ako te ne operem, neæeš imati dijela sa mnom." 9Nato æe mu Šimun Petar: "Gospodine, onda ne samo noge, nego i ruke i glavu!" 10Kaže mu Isus: "Tko je okupan, ne treba drugo da opere nego noge - i sav je èist! I vi ste èisti, ali ne svi!" 11Jer znao je tko æe ga izdati. Stoga je i rekao: "Niste svi èisti." 12Kad im dakle opra noge, uze svoje haljine, opet sjede i reèe im: "Razumijete li što sam vam uèinio? 13Vi me zovete Uèiteljem i Gospodinom. Pravo velite jer to i jesam! 14Ako dakle ja - Gospodin i Uèitelj - vama oprah noge, treba da i vi jedni drugima perete noge. 15Primjer sam vam dao da i vi èinite kao što ja vama uèinih." 16Zaista, zaista, kažem vam: nije sluga veæi od gospodara niti poslanik od onoga koji ga posla. 17Ako to znate, blago vama budete li tako i èinili!" 18"Ne govorim o svima vama! Ja znam koje izabrah! Ali - neka se ispuni Pismo: Koji blaguje kruh moj, petu na me podiže." 19"Veæ vam sada kažem, prije negoli se dogodi, da kad se dogodi vjerujete da Ja jesam. 20Zaista, zaista, kažem vam: Tko primi onoga kojega ja šaljem, mene prima. A tko mene primi, prima onoga koji je mene poslao." 21Rekavši to, potresen u duhu Isus posvjedoèi: "Zaista, zaista, kažem vam: jedan æe me od vas izdati!" 22Uèenici se zgledahu meðu sobom u nedoumici o kome to govori. 23A jedan od njegovih uèenika - onaj kojega je Isus ljubio - bijaše za stolom Isusu do krila. 24Šimun Petar dade mu znak i reèe: "Pitaj tko je taj o kome govori." 25Ovaj se privine Isusu uz prsa i upita: "Gospodine, tko je taj?" 26Isus odgovori: "Onaj je kome ja dadnem umoèen zalogaj." 27Tada umoèi zalogaj, uze ga i dade Judi Šimuna Iškariotskoga. Nakon zalogaja uðe u nj Sotona. Nato mu Isus reèe: "Što èiniš, uèini brzo!" 28Nijedan od sustolnika nije razumio zašto mu je to rekao. 29Buduæi da je Juda imao kesu, neki su mislili da mu je Isus rekao: "Kupi što nam treba za blagdan!" - ili neka poda nešto siromasima. 30On dakle uzme zalogaj i odmah iziðe. A bijaše noæ. 31Pošto Juda iziðe, reèe Isus: "Sada je proslavljen Sin Èovjeèji i Bog se proslavio u njemu! 32Ako se Bog proslavio u njemu, i njega æe Bog proslaviti u sebi, i uskoro æe ga proslaviti! 33Djeèice, još sam malo s vama. Tražit æete me, ali kao što rekoh Židovima, kažem sada i vama: kamo ja odlazim, vi ne možete doæi. 34Zapovijed vam novu dajem: ljubite jedni druge; kao što sam ja ljubio vas tako i vi ljubite jedni druge. 35Po ovom æe svi znati da ste moji uèenici: ako budete imali ljubavi jedni za druge." 36Kaže mu Šimun Petar: "Gospodine, kamo to odlaziš?" Isus mu odgovori: "Kamo ja odlazim, ti zasad ne možeš poæi za mnom. No poæi æeš poslije." 37Nato æe mu Petar: "Gospodine, a zašto sada ne bih mogao poæi za tobom? Život æu svoj položiti za tebe!" 38Odgovori Isus: "Život æeš svoj položiti za mene? Zaista, zaista, kažem ti: Pijetao neæe zapjevati dok me triput ne zatajiš."

« Prev John 13 Next »

Advertisements| Define | Popups: Login | Register | Prev Next | Help |