« Prev Job 8 Next »

Chapter 8

1 Bildan iz Šuaha progovori tad i reèe: 2"Dokad æeš jošte govoriti tako, dokle æe ti rijeè kao vihor biti? 3TÓa zar može Bog pravo pogaziti, može li pravdu izvrnut' Svesilni? 4Ako mu djeca tvoja sagriješiše, preda ih zato bezakonju njinu. 5Al' ako Boga potražiš iskreno i od Svesilnog milost ti izmoliš; 6ako li budeš èist i neporoèan, odsad æe svagda on nad tobom bdjeti i obnovit æe kuæu pravedniku. 7Bit æe malena tvoja sreæa prošla prema buduæoj što te oèekuje. 8No pitaj samo prošle naraštaje, na mudrost preða njihovih pripazi. 9Od juèer mi smo i ništa ne znamo, poput sjene su na zemlji nam dani. 10Oni æe te pouèit' i reæi ti, iz srca æe svog izvuæi besjede: 11'Izvan moèvare zar æe rogoz niæi? Zar æe bez vode trstika narasti? 12Zeleni se sva, al' i nekošena usahne prije svake druge trave. 13To je kob svakog tko Boga zaboravi; tako propada nada bezbožnika: 14Nit je tanana njegovo uzdanje, a ufanje mu kuæa paukova. 15Nasloni li se, ona mu se ljulja, prihvati li se, ona mu se ruši. 16Zeleni se i sav na suncu buja, vrt su mu cio mladice prerasle. 17Svojim korijenjem krš je isprepleo te život crpe iz živa kamena. 18A kad ga s mjesta njegova istrgnu, ono ga nijeèe: 'Nikada te ne vidjeh!' 19I evo gdje na putu sada trune dok drugo bilje veæ nièe iz zemlje. 20Ne, Bog neæe odbacit' neporoène, niti æe rukom poduprijet' opake. 21Smijeh æe ti opet ispuniti usta, s usana æe odjeknuti klicanje. 22Dušmane æe ti odjenut' sramota i šatora æe nestat' zlikovaèkog.'"

« Prev Job 8 Next »

Advertisements| Define | Popups: Login | Register | Prev Next | Help |