« Prev Job 29 Next »

Chapter 29

1 Job nastavi svoju besjedu i reèe: 2"O, da mi je prošle proživjet' mjesece, dane one kad je Bog nada mnom bdio, 3kad mi je nad glavom njegov sjao žižak a kroz mrak me svjetlo njegovo vodilo, 4kao u dane mojih zrelih jeseni kad s mojim stanom Bog prijateljevaše, 5kada uz mene još bijaše Svesilni i moji me okruživahu djeèaci, 6kada mi se noge u mlijeku kupahu, a potokom ulja kljuèaše mi kamen! 7Kada sam na vrata gradska izlazio i svoju stolicu postavljao na trg, 8vidjevši me, sklanjali bi se mladiæi, starci bi ustavši stojeæi ostali. 9Razgovor bi prekidali uglednici i usta bi svoja rukom zatvarali. 10Glavarima glas bi sasvim utihnuo, za nepce bi im se zalijepio jezik. 11Tko god me slušao, blaženim me zvao, hvalilo me oko kad bi me vidjelo. 12Jer, izbavljah bijednog kada je kukao i sirotu ostavljenu bez pomoæi. 13Na meni bješe blagoslov izgubljenih, srcu udovice ja veselje vraæah. 14Pravdom se ja kao haljinom odjenuh, nepristranost bje mi plaštem i povezom. 15Bjeh oèi slijepcu i bjeh noge bogalju, 16otac ubogima, zastupnik strancima. 17Kršio sam zube èovjeku opaku, plijen sam èupao iz njegovih èeljusti. 18Govorah: 'U svom æu izdahnuti gnijezdu, k'o palma, bezbrojne proživjevši dane.' 19Korijenje se moje sve do vode pruža, na granama mojim odmara se rosa. 20Pomlaðivat æe se svagda slava moja i luk æe mi se obnavljati u ruci.' 21Slušali su željno što æu im kazati i šutjeli da od mene savjet èuju. 22Na rijeèi mi ne bi ništa dometali i besjede su mi daždile po njima. 23Za mnom žudjeli su oni k'o za kišom, otvarali usta k'o za pljuskom ljetnim. 24Osmijeh moj bijaše njima ohrabrenje; pazili su na vedrinu moga lica. 25Njima ja sam izabirao putove, kao poglavar ja sam ih predvodio, kao kralj meðu svojim kad je èetama kao onaj koji tješi ojaðene.

« Prev Job 29 Next »

Advertisements| Define | Popups: Login | Register | Prev Next | Help |