« Prev Job 25 Next »

Chapter 25

1 Bildad iz Šuaha progovori tad i reèe: 2"Gospodstvo i strah u njegovoj su ruci i on stvara mir u svojim visinama. 3Zar se njemu èete izbrojiti mogu i svjetlo njegovo nad kim ne izlazi? 4Pa kako da èovjek prav bude pred Bogom i od žene roðen kako da èist bude? 5Eto, i mjesec pred njime sjaj svoj gubi, njegovim oèima zvijezde nisu èiste. 6Što reæi onda o èovjeku, tom crvu, o sinu èovjekovu, crviæu jadnom?

« Prev Job 25 Next »

Advertisements| Define | Popups: Login | Register | Prev Next | Help |