« Prev Job 22 Next »

Chapter 22

1 Elifaz Temanac progovori tad i reèe: 2"Zar Bogu koristan može biti èovjek? TÓa tko je mudar, sebi samom koristi. 3Zar je Svesilnom milost što si pravedan i zar mu je dobit što si neporoèan? 4Ili te zbog tvoje pobožnosti kara i zato se hoæe s tobom parnièiti? 5Nije l' to zbog zloæe tvoje prevelike i zbog bezakonja kojim broja nema? 6Od braæe si brao nizašto zaloge i s golih si ljudi svlaèio haljine; 7ti nisi žednoga vodom napojio, uskraæivao si kruh izgladnjelima; 8otimao si od siromaha zemlju da bi na njoj svog nastanio ljubimca; 9puštao si praznih ruku udovice i siroèadi si satirao ruku. 10Eto zašto tebe mreže sad sapinju, zašto te strahovi muèe iznenadni. 11Svjetlost ti mrak posta i ništa ne vidiš, vode su duboke tebe potopile. 12Zar Bog nije u visini nebeskoj i zar zvijezdama tjeme on ne vidi? 13Ali ti kažeš: 'Što Bog može znati? Kroz oblak tmasti zar što razabire? 14Oblaci pogled njegov zaklanjaju, i rubom kruga on hoda nebeskog.' 15TÓa kaniš li se drevnog držat' puta kojim su išli ljudi nepravedni? 16Prije vremena nestadoše oni, bujica im je temelje raznijela. 17Zborahu Bogu: 'Nas se ti ostavi! Što nam Svesilni uèiniti može?' 18A on im je dom punio dobrima makar do njega ne držahu ništa. 19Videæ' im propast, klikæu pravednici, neporoèni se njima izruguju: 20'Gle, propadoše protivnici naši, što od njih osta, vatra im proždrije!" 21S Bogom ti se sprijatelji i pomiri, i vraæena æe ti opet biti sreæa. 22Ded prihvati Zakon iz njegovih usta, u srce svoje rijeè njegovu usadi. 23Ako se raskajan vratiš Svesilnome i nepravdu iz svog šatora odstraniš, 24tad æeš odbaciti zlato u prašinu i ofirsko blago u šljunak potoèni. 25Svesilni æe postat' tvoje suho zlato, on æe biti tvoje gomile srebrene. 26Da, Svesilni bit æe tvoje radovanje, i lice æeš k Bogu dizati slobodno. 27Molit æeš mu se, i uslišat æe tebe, ispunit æeš što si mu zavjetovao. 28Što god poduzeo, sve æe ti uspjeti, i putove æe ti obasjavat' svjetlost. 29Jer, on ponizuje ponos oholima, dok u pomoæ smjernim oèima pritjeèe. 30Iz nevolje on izbavlja nevinoga; i tebe æe spasit' tvoje èiste ruke."

« Prev Job 22 Next »

Advertisements| Define | Popups: Login | Register | Prev Next | Help |