« Prev Isaiah 55 Next »

Chapter 55

1 "O svi vi koji ste žedni, doðite na vodu; ako novaca i nemate, doðite. Bez novaca i bez naplate kupite vina i mlijeka! 2Zašto da trošite novac na ono što kruh nije i nadnicu svoju na ono što ne siti? Mene poslušajte, i dobro æete jesti i soèna æete uživati jela. 3Priklonite uho i k meni doðite, poslušajte, i duša æe vam živjeti. Sklopit æu s vama Savez vjeèan, Savez milosti Davidu obeæanih." 4Evo, uèinih te svjedokom pucima, knezom i zapovjednikom narodima. 5Evo, pozvat æeš narod koji ne poznaješ, i narod koji te ne zna dohrlit æe k tebi radi Jahve, Boga tvojega, i Sveca Izraelova, jer on te proslavio. 6Tražite Jahvu dok se može naæi, zovite ga dok je blizu! 7Nek' bezbožnik put svoj ostavi, a zlikovac naume svoje. Nek' se vrati Gospodu, koji æe mu se smilovati, k Bogu našem jer je velikodušan u praštanju. 8"Jer misli vaše nisu moje misli i puti moji nisu vaši puti," rijeè je Jahvina. 9"Visoko je iznad zemlje nebo, tako su puti moji iznad vaših putova, i misli moje iznad vaših misli." 10"Kao što daždi i sniježi s neba bez prestanka dok se zemlja ne natopi, oplodi i ozeleni da bi dala sjeme sijaèu i kruha za jelo, 11tako se rijeè koja iz mojih usta izlazi ne vraæa k meni bez ploda, nego èini ono što sam htio i obistinjuje ono zbog èega je poslah." 12Da, s radošæu æete otiæi i u miru æete biti voðeni. Gore æe i brda klicati od radosti pred vama i sva æe stabla u polju pljeskati. 13Umjesto trnja rast æe èempresi, umjesto koprive mirta æe nicati. I bit æe to Jahvi na slavu, kao znak vjeèan, neprolazan.

« Prev Isaiah 55 Next »

Advertisements| Define | Popups: Login | Register | Prev Next | Help |