« Prev Isaiah 24 Next »

Chapter 24

1 Gle, Jahve razvaljuje zemlju, razara je, nakazi joj lice, raspršuje stanovnike njene. 2Sveæenik æe biti k'o i narod, gospodar k'o i sluga, gospodarica k'o i sluškinja, prodavaè k'o i kupac, zajmodavac k'o i zajmoprimac, vjerovnik k'o i dužnik. 3Opustošena æe biti zemlja, opljaèkana sasvim, jer je Jahve odluèio. 4Zemlja tuži, vene, svijet gine, gasne, nebo sa zemljom propada. 5Oskvrnjena je zemlja pod žiteljima svojim, jer prestupiše Zakon, pogaziše odredbu, Savez vjeèni razvrgoše. 6Zato prokletstvo proždire zemlju, okajavaju stanovnici njeni. Zato su sažgani žitelji zemljini i malo je ljudi preostalo. 7Vino tuguje, loza vene, uzdišu svi što bijahu srca vesela. 8Prestalo je veselje uz bubnje, zamrla je graja razigrana; umukla je glazba citara. 9Ne pije se više vino uz pjesmu, ogrknu piæe silovito. 10Razoren je grad ništavila, zatvoren ulaz svim kuæama. 11Jauk po ulicama zbog vina, nesta svakog veselja, radost je iz zemlje prognana. 12Tek pustoš ostade u gradu, u trijeske smrskana su vrata. 13Jer tako se zbiva na zemlji, meðu narodima, kao kad se oberu masline il' paljetkuje grožðe nakon berbe. 14Oni glas podižu, klièu od radosti; uznose s mora velièajnost Jahvinu. 15I na istoku ime Jahve slave oni, na otocima mora ime Jahve, Boga Izraelova. 16S kraja zemlje èujemo pjesme: "Slava Pravedniku!" Ali ja kažem: "Propadoh! Propadoh! Jao meni! Vjerolomci se iznevjeriše, nevjerom se, vjerolomci, iznevjeriše." 17Strava, jama, zamka tebi, žitelju zemlje: 18tko pred glasom strave uteèe u jamu æe upasti; tko se iz jame izvuèe zamka æe ga uhvatit'. Da, otvorit æe se ustave u visini i zatresti zemlji temelji. 19Zemlja æe se grozno razbiti, zemlja æe se strašno raspuæi, zemlja æe se silno uzdrmati, 20zemlja æe zateturati poput pijanca, zanjihat se poput kolibe; toliko æe joj otežati bezakonje njeno da æe pasti i neæe više ustati. 21I dogodit æe se u onaj dan: Jahve æe kazniti u visini Vojsku nebesku, a na zemlji sve kraljeve zemaljske; 22bit æe sakupljeni i zasužnjeni u jami, zatvoreni u tamnicu i nakon mnogih dana kažnjeni. 23Pocrvenjet æe mjesec, postidjet se sunce, jer æe kraljevati Jahve nad Vojskama na gori Sionu i u Jeruzalemu i Slava æe mu sjati pred starješinama.

« Prev Isaiah 24 Next »

Advertisements| Define | Popups: Login | Register | Prev Next | Help |