« Prev Isaiah 21 Next »

Chapter 21

1 Proroštvo primorskoj pustinji. Kao što vihori, hujeæi nad Negebom, dolaze iz pustinje, kraja strahotna 2- otkri mi se u strašnom viðenju - tako pljaèkaš pljaèka, pustošnik pustoši. "Navali, Elame, opsjedni, Medijo! Dokrajèit æu sve jauke." 3Zato bedra moja probadaju grèevi; bolovi me spopadaju k'o trudovi porodilju; od smuæenosti ogluših, od straha obnevidjeh. 4Srce mi dršæe, groza me obuze, sumrak za kojim èeznuh postade mi užas. 5Postavljaju stol, prostiru stolnjak, jede se i pije ... Ustajte, knezovi, mažite štit! 6Jer Gospod mi ovako reèe: "Idi, postavi stražara! Što vidi, nek' javi. 7Vidi li konjanike, jahaèe udvojene, jahaèe na magarcima, jahaèe na devama, neka dobro pazi s pažnjom napetom!" 8A stražar viknu: "Povazdan, Gospodaru, stojim na stražarnici, èitavu noæ na straži prostojim." 9I gle, dolaze konjanici, jahaèi udvojeni. Oni mi viknuše, oni rekoše: "Pade, pade Babilon! Svi kipovi njegovih bogova o zemlju se razbiše." 10Omlaæeno žito, èedo gumna moga, što èuh od Jahve nad Vojskama, Boga Izraelova, objavih vam! 11Proroštvo o Edomu. Vièu mi iz Seira: "Stražaru, koje je doba noæi? Stražaru, koje je doba noæi?" 12Stražar odgovori: "Dolazi jutro, a zatim opet noæ. Hoæete li pitati, pitajte, vratite se, doðite!" 13Proroštvo o Arapima. U šikarama pustinjskim poèivate, dedanske karavane. 14Vodu iznesite pred žedne, stanovnici zemlje temske, iziðite s kruhom pred bjegunca. 15Pred maèevima bježe oni, pred maèem trgnutim, pred lukom zapetim, pred bojem žestokim. 16Da, ovako mi reèe Gospod: "Još jedna godina, godina nadnièarska, i nestat æe sve slave Kedrove. 17A od mnogobrojnih strijelaca meðu hrabrim sinovima Kedrovim malo æe ih ostati." Tako je govorio Jahve, Bog Izraelov.

« Prev Isaiah 21 Next »

Advertisements| Define | Popups: Login | Register | Prev Next | Help |