« Prev Hebrews 13 Next »

Chapter 13

1 Bratoljublje neka je trajno! 2Gostoljublja ne zaboravljajte: njime neki, i ne znajuæi, ugostiše anðele! 3Sjeæajte se uznika kao suuznici; zlostavljanih - ta i sami ste u tijelu! 4Ženidba neka bude u èasti u sviju i postelja neokaljana! Jer bludnicima æe i preljubnicima suditi Bog. 5U življenju ne budite srebroljupci, zadovoljni onim što imate! Ta on je rekao: Ne, neæu te zapustiti i neæu te ostaviti. 6Zato možemo pouzdano reæi: Gospodin mi je pomoænik, ja ne strahujem: što mi tko može? 7Spominjite se svojih glavara koji su vam nevješæivali rijeè Božju: promatrajuæi kraj njihova života, nasljedujte njihovu vjeru. 8Isus Krist juèer i danas isti je - i uvijeke. 9Ne dajte se zanijeti razlièitim tuðim naucima! Jer bolje je srce utvrðivati milošæu nego jelima, koja nisu koristila onima što su ih obdržavali. 10Imamo žrtvenik s kojega nemaju pravo jesti služitelji Šatora. 11Jer tijela životinja, kojih krv veliki sveæenik unosi za grijeh u Svetinju, spaljuju se izvan tabora. 12Zato i Isus, da bi vlastitom krvlju posvetio narod, trpio je izvan vrata. 13Stoga iziðimo k njemu izvan tabora noseæi njegovu muku 14jer nemamo ovdje trajna grada, nego onaj buduæi tražimo. 15Po njemu dakle neprestano prinosimo Bogu žrtvu hvalbenu, to jest plod usana što ispovijedaju ime njegovo. 16Dobrotvornosti i zajedništva ne zaboravljajte jer takve su žrtve mile Bogu! 17Poslušni budite svojim glavarima i podložni jer oni bdiju nad vašim dušama kao oni koji æe polagati raèun; neka to èine s radošæu, a ne uzdišuæi jer vam to ne bi bilo korisno. 18Molite za nas! Uvjereni smo doista da imamo dobru savjest i u svemu se želimo dobro ponašati. 19Usrdnije vas pak molim: uèinite to kako bih vam se što brže vratio. 20A Bog mira, koji po krvi vjeènoga Saveza od mrtvih izvede velikoga Pastira ovaca, Gospodina našega Isusa, 21osposobio vas za svako dobro djelo da vršite volju njegovu, èinio u nama što je njemu milo, po Isusu Kristu, komu slava u vijeke vjekova. Amen. 22Molim vas, braæo, podnesite ovu rijeè ohrabrenja: ta samo vam ukratko napisah! 23Znajte: naš je brat Timotej osloboðen. Ako uskoro stigne, s njime æu vas pohoditi. 24Pozdravite sve svoje glavare i sve svete! Pozdravljaju vas ovi iz Italije. 25Milost sa svima vama!

« Prev Hebrews 13 Next »

Advertisements| Define | Popups: Login | Register | Prev Next | Help |