« Prev Genesis 5 Next »

Chapter 5

1 Ovo je povijest Adamova roda. Kad je Bog stvorio èovjeka, napravio ga je na priliku svoju; 2stvorio je muško i žensko. A kad ih je stvorio, blagoslovi ih i nazva - èovjek. 3Kad je Adamu bilo sto i trideset godina, rodi mu se sin njemu slièan, na njegovu sliku; nadjenu mu ime Šet. 4Po roðenju Šetovu Adam je živio osam stotina godina te mu se rodilo još sinova i kæeri. 5Adam poživje u svemu devet stotina i trideset godina. Potom umrije. 6Kad je Šetu bilo sto i pet godina, rodi mu se Enoš. 7Po roðenju Enoševu Šet je živio osam stotina i sedam godina te mu se rodilo još sinova i kæeri. 8Šet poživje u svemu devet stotina i dvanaest godina. Potom umrije. 9Kad je Enošu bilo devedeset godina, rodi mu se Kenan. 10Po roðenju Kenanovu Enoš je živio osam stotina i petnaest godina te mu se rodilo još sinova i kæeri. 11Enoš poživje u svemu devet stotina i pet godina. Potom umrije. 12Kad je Kenanu bilo sedamdeset godina, rodi mu se Mahalalel. 13Po roðenju Mahalalelovu Kenan je živio osam stotina i èetrdeset godina te mu se rodilo još sinova i kæeri. 14Kenan poživje u svemu devet stotina i deset godina. Potom umrije. 15Kad je Mahalalelu bilo šezdeset i pet godina, rodi mu se Jered. 16Po roðenju Jeredovu Mahalalel je živio osam stotina i trideset godina te mu se rodilo još sinova i kæeri. 17Mahalalel poživje u svemu osam stotina devedeset i pet godina. Potom umrije. 18Kad je Jeredu bilo sto šezdeset i dvije godine, rodi mu se Henok. 19Po roðenju Henokovu Jered je živio osam stotina godina te mu se rodilo još sinova i kæeri. 20Jered poživje u svemu devet stotina šezdeset i dvije godine. Potom umrije. 21Kad je Henoku bilo šezdeset i pet godina, rodi mu se Metušalah. 22Henok je hodio s Bogom. Po roðenju Metušalahovu Henok je živio trista godina te mu se rodilo još sinova i kæeri. 23Henok poživje u svemu trista šezdeset i pet godina. 24Henok je hodio s Bogom, potom išèeznu; Bog ga uze. 25Kad je Metušalahu bilo sto osamdeset i sedam godina, rodi mu se Lamek. 26Po roðenju Lamekovu Metušalah je živio sedam stotina osamdeset i dvije godine te mu se rodilo još sinova i kæeri. 27Metušalah poživje u svemu devet stotina šezdeset i devet godina. Potom umrije. 28Kad su Lameku bile sto osamdeset i dvije godine, rodi mu se sin. 29Nadjene mu ime Noa, govoreæi: "Ovaj æe nam pribavljati, u trudu i naporu naših ruku, utjehu iz zemlje koju je Bog prokleo." 30Po roðenju Noinu Lamek je živio pet stotina devedeset i pet godina te mu se rodilo još sinova i kæeri. 31Lamek poživje u svemu sedam stotina sedamdeset i sedam godina. Potom umrije. 32Pošto je Noa proživio pet stotina godina, rode mu se Šem, Ham i Jafet.

« Prev Genesis 5 Next »

Advertisements| Define | Popups: Login | Register | Prev Next | Help |