« Prev Galatians 6 Next »

Chapter 6

1 Braæo, ako se tko i zatekne u kakvu prijestupu, vi, duhovni, takva ispravljajte u duhu blagosti. A pazi na samoga sebe da i ti ne podlegneš napasti. 2Nosite jedni bremena drugih i tako æete ispuniti zakon Kristov! 3Jer misli li tko da jest štogod, a nije ništa, sam sebe vara. 4Svatko neka ispita sam svoje djelo pa æe onda u samom sebi imati èime se dièiti, a ne u usporedbi s drugim. 5Ta svatko æe nositi svoj teret. 6Koji se uèi Rijeèi, neka sva dobra dijeli sa svojim uèiteljem. 7Ne varajte se: Bog se ne da izrugivati! Što tko sije, to æe i žeti! 8Doista, tko sije u tijelo svoje, iz tijela æe žeti raspadljivost, a tko sije u duh, iz duha æe žeti život vjeèni. 9Neka nam ne dozlogrdi èiniti dobro: ako ne sustanemo, u svoje æemo vrijeme žeti! 10Dakle, dok imamo vremena, èinimo dobro svima, ponajpaèe domaæima u vjeri. 11Gledajte kolikim vam slovima pišem svojom rukom. 12Svi koji se hoæe praviti važni tijelom, sile vas na obrezanje, samo da zbog križa Kristova ne bi trpjeli progonstvo. 13Ta ni sami obrezani ne opslužuju Zakona, ali hoæe da se vi obrežete da bi se mogli ponositi vašim tijelom. 14A ja, Bože saèuvaj da bih se ièim ponosio osim križem Gospodina našega Isusa Krista po kojem je meni svijet raspet i ja svijetu. 15Uistinu, niti je što obrezanje niti neobrezanje, nego - novo stvorenje. 16A na sve koji se ovoga pravila budu držali, i na sveg Izraela Božjega - mir i milosrðe! 17Ubuduæe neka mi nitko ne dodijava jer ja na svom tijelu nosim biljege Isusove! 18Milost Gospodina našega Isusa Krista s duhom vašim, braæo! Amen

« Prev Galatians 6 Next »

Advertisements| Define | Popups: Login | Register | Prev Next | Help |