« Prev Galatians 1 Next »

Chapter 1

1 Pavao, apostol - ne od ljudi ni po kojem èovjeku, nego po Isusu Kristu i Bogu Ocu koji ga uskrisi od mrtvih - 2i sva braæa koja su sa mnom: Crkvama u Galaciji. 3Milost vam i mir od Boga, Oca našega, i Gospodina Isusa Krista, 4koji sam sebe dade za grijehe naše da nas istrgne iz sadašnjega svijeta opakoga kao što je volja Boga i Oca našega, 5komu slava u vijeke vjekova! Amen. 6Èudim se da od Onoga koji vas pozva na milost Kristovu tako brzo prelazite na neko drugo evanðelje, 7koje uostalom i ne postoji. Postoje samo neki koji vas zbunjuju i hoæe prevratiti evanðelje Kristovo. 8Ali kad bismo vam mi, ili kad bi vam anðeo s neba navješæivao neko evanðelje mimo onoga koje vam mi navijestismo, neka je proklet! 9Što smo veæ rekli, to sad i ponavljam: navješæuje li vam tko neko evanðelje mimo onoga koje primiste, neka je proklet. 10Doista, nastojim li ovo pridobiti ljude ili Boga? Ili idem li za tim da ljudima ugodim? Kad bih sveudilj nastojao ljudima ugaðati, ne bih bio Kristov sluga. 11Obznanjujem vam, braæo: evanðelje koje sam navješæivao nije od ljudi, 12niti ga ja od kojeg èovjeka primih ili nauèih, nego objavom Isusa Krista. 13Ta èuli ste za moje negdašnje ponašanje u židovstvu: preko svake sam mjere progonio i pustošio Crkvu Božju 14te sam u židovstvu, prerevno odan otaèkim predajama, nadmašio mnoge vršnjake u svojem narodu. 15Ali kad se Onomu koji me odvoji veæ od majèine utrobe i pozva milošæu svojom, svidjelo 16otkriti mi Sina svoga da ga navješæujem meðu poganima, odmah, ne posavjetovah se s tijelom i krvlju 17i ne uziðoh u Jeruzalem k onima koji bijahu apostoli prije mene, nego odoh u Arabiju pa se opet vratih u Damask. 18Onda nakon tri godine uziðoh u Jeruzalem potražiti Kefu i ostadoh kod njega petnaest dana. 19Od apostola ne vidjeh nikoga drugog osim Jakova, brata Gospodinova. 20Što vam pišem, Bog mi je svjedok, ne lažem. 21Zatim doðoh u krajeve sirijske i cilicijske. 22Osobno pak bijah nepoznat Kristovim crkvama u Judeji. 23One su samo èule: "Negdašnji naš progonitelj sada navješæuje vjeru koju je nekoæ pustošio" 24i slavile su Boga zbog mene.

« Prev Galatians 1 Next »

Advertisements| Define | Popups: Login | Register | Prev Next | Help |