« Prev Ezra 1 Next »

Chapter 1

1 Prve godine perzijskoga kralja Kira, da bi se ispunila rijeè Jahvina objavljena na Jeremijina usta, nadahnu Jahve perzijskoga kralja Kira te on objavi po svemu svojem kraljevstvu, usmeno i pismeno: 2"Ovako veli perzijski kralj Kir: 'Sva zemaljska kraljevstva dade mi Jahve, Bog nebeski. On mi naloži da mu sagradim Dom u Jeruzalemu, u Judeji. 3Tko je god meðu vama od svega njegova naroda, Bog njegov bio s njim! Neka ide u Jeruzalem u Judeji i neka gradi Dom Jahvi, Bogu Izraelovu, Bogu koji stoluje u Jeruzalemu. 4I gdje god se još zadržao ostatak toga naroda, neka ga stanovništvo mjesta u kojima boravi podupre srebrom i zlatom, imanjem i stokom i dragovoljnim prinosima za Dom Božji u Jeruzalemu.'" 5Tada ustadoše glavari obitelji Jude i Benjamina, sveæenici i leviti, i svi kojima je Bog potaknuo duh i krenuše graditi Dom Jahvin u Jeruzalemu. 6I svi su im susjedi pomagali: srebrom, zlatom, darovima u naravi, stokom, dragocjenostima mnogim, osim svega što su dragovoljno prilagali. 7Kralj Kir iznese posuðe Jahvina Doma koje Nabukodonozor bijaše odnio iz Jeruzalema i stavio u hram svoga boga. 8Kir, kralj perzijski, uruèi ga Mitredatu, riznièaru, koji ga izbroji judejskom knezu Šešbasaru. 9Evo njegova popisa. Zlatnih zdjela: trideset; srebrnih zdjela: tisuæu i dvadeset devet; 10zlatnih èaša: trideset; srebrnih èaša: èetiri stotine i deset; ostalog posuða: tisuæu. 11Svega zlatnog i srebrnog posuða: pet tisuæa i èetiri stotine. Sve je to odnio Šešbasar kada se sužnji vraæahu iz Babilona u Jeruzalem.

« Prev Ezra 1 Next »

Advertisements| Define | Popups: Login | Register | Prev Next | Help |