« Prev Ezekiel 47 Next »

Chapter 47

1 Zatim me odvede natrag k vratima Doma. I gle: voda izvirala ispod praga Doma, prema istoku - jer proèelje Doma bijaše prema istoku - i voda otjecaše ispod desne strane Doma, južno od žrtvenika. 2Zatim me izvede na sjeverna vrata i provede me uokolo vanjskim putem k vanjskim vratima koja gledaju na istok. I gle, voda izvirala s desne strane. 3Èovjek poðe prema istoku s užetom u ruci, izmjeri tisuæu lakata i prevede me preko vode, a voda mi sezaše do gležanja. 4Ondje opet izmjeri tisuæu lakata i provede me preko vode, a voda bijaše do koljena. I opet izmjeri tisuæu lakata i prevede me preko vode što bijaše do bokova. 5Opet izmjeri tisuæu lakata, ali ondje bijaše potok koji ne mogoh prijeæi jer je voda nabujala te je trebalo plivati: bijaše to potok koji se ne može prijeæi. 6I upita me: "Vidiš li, sine èovjeèji?" I odvede me natrag, na obalu potoka. 7I kad se vratih, gle, na obali s obje strane mnoga stabla. 8I reèe mi: "Ova voda teèe u istoèni kraj, spušta se u Arabu i teèe u more; a kad se u more izlije, vode mu ozdrave. 9I kuda god potok protjeèe, sve živo što se mièe oživi; i bit æe vrlo mnogo riba, jer kamo god doðe ova voda, sve ozdravi i oživi - kuda god protjeèe ovaj potok. 10I ribari æe ribariti duž mora: od En Gedija do En Eglajima sušit æe se mreže; i bit æe vrlo mnogo svakovrsnih riba kao u Velikom moru. 11A moèvare onoga mora i njegove bare neæe ozdraviti: bit æe za sol. 12Duž potoka na obje strane rast æe svakovrsne voæke: lišæe im neæe otpadati i s njih neæe nestajati ploda; svakog æe mjeseca roditi novim plodom jer im voda dotjeèe iz Svetišta. Plod æe njihov biti za jelo, a lišæe za lijek'. 13Ovako govori Jahve Gospod: 'Ovo su granice u kojima æete podijeliti zemlju u baštinu meðu dvanaest plemena Izraelovih - Josipu dva dijela. 14Svakom æe od vas pripasti podjednako od zemlje koju se zakleh dati vašim ocima, a vama æe pripasti u baštinu. 15Ovo su, dakle, granice zemlje: na sjeveru, od Velikoga mora put Hetlona do Ulaza u Hamat: Sedad, 16Berota, Sibrajim, izmeðu kraja damašèanskog i hamatskoga, i Haser Enon, prema granici hauranskoj. 17Granica æe se, dakle, protezati od mora do Haser Enona, kojemu je na sjeveru kraj damašèanski i hamatski - sjeverna strana. 18Istoèna strana: izmeðu Haurana i Damaska, izmeðu Gileada i zemlje izraelske, pa Jordanom kao granicom prema istoènomu moru do Tamara - istoèna strana. 19Južna strana: prema jugu od Tamara do Meripskih voda i Kadeša pa potokom prema Velikomu moru - južna strana, prema jugu. 20A zapadna strana: granica je Veliko more pa do nadomak Ulaza u Hamat - zapadna strana. 21Tu zemlju razdijelite meðu sobom po plemenima Izraelovim. 22Razdijelit æete je ždrijebom u baštinu izmeðu sebe i izmeðu došljaka koji žive meðu vama i koji meðu vama djecu narodiše: i njih æete smatrati domorocima meðu Izraelovim sinovima, da i oni dobiju ždrijebom baštinu meðu Izraelovim sinovima. 23Svakome tom došljaku dodijelite baštinu u plemenu u kojem živi - rijeè je Jahve Gospoda.

« Prev Ezekiel 47 Next »

Advertisements| Define | Popups: Login | Register | Prev Next | Help |