« Prev Ezekiel 27 Next »

Chapter 27

1 I doðe mi rijeè Jahvina: 2"A ti sine èovjeèji, udari u tužaljku nad Tirom 3i reci Tiru što leži na ulazu u more i trguje s narodima bezbrojnih otoka: 'Ovako govori Jahve Gospod: Tire što govoraše: Ja sam laða prekrasna, izvanredne ljepote. 4Tvoje meðe sežu u more duboko, graditelji tvoji besprimjerno te lijepa naèiniše. 5Od senirskih èempresa oplate ti sagradiše, cedar libanonski uzeše, jarbole ti podigoše; 6od bašanskih hrastova istesaše ti vesla, od bjelokosti i šimšira s kitijimskog otoèja palubu ti naèiniše! 7Od vezena lana egipatskog bijahu ti jedra da ti budu zastava! A grimiz i skrlet s eliških otoka staviše ti za krovišta. 8Žitelji Sidona i Arvada bjehu ti veslaèi, a mudraci tvoji, Tire, bijahu ti kormilari! 9Starješine gebalske i vještaci popravljahu kvarove tvoje. Sve morske laðe i mornari bijahu tvoji i s tobom trgovahu! 10Perzijanci, Ludijci i Putijci u tvojoj vojsci bijahu ratnici, u tebi vješahu štitove i kacige; oni ti sjaj davahu. 11Sinovi arvadski s vojnicima na bedemima tvojim uokrug èuvahu ti kule. O zidove ti uokolo štitove vješahu da uzvelièaju jedinstvenu ljepotu tvoju! 12Zbog bogatstva tvoga golemog èak i Taršiš s tobom trgovaše, plaæajuæi srebrom i gvožðem, olovom i kositrom trg tvoj. 13Javan i Tubal i Mešek s tobom trgovahu: davahu ljude i suðe mjedeno za trg tvoj. 14Oni iz Bet Togarme davahu konje, trkaæe konjiæe i mazge. 15I sinovi Dedanovi s tobom trgovahu. Mnogi ti otoci bijahu podložni: plaæahu ti daæu u bjelokosti i ebanovini. 16Zbog obilja robe tvoje Edom s tobom trgovaše. Davahu ti za trg dragulje, purpur i vezivo, koralje, rubine i bez; 17i Judeja i zemlja Izraelova trgovahu s tobom: minitskim žitom, voskom, medom, uljem i balzamom trg tvoj plaæahu! 18Zbog obilja trga tvojeg, silnoga ti blaga, i Damask s tobom trgovaše za helbonsko vino i saharsku vunu. 19I Dan i Javan iz Uzala za trg tvoj prekaljeno gvožðe mijenjahu, cimet i slatku trsku. 20Dedan s tobom trgovaše prostirkama jahaèkim. 21Arapi i kedarski knezovi mijenjahu se s tobom, trg ti plaæajuæi jaganjcima, jarcima i ovnovima. 22Trgovci iz Šebe i Rame trgovahu s tobom, za trg ti davahu najbolje dragulje i zlato. 23Haran, Kane i Eden, trgovci Šebe, Asirije i Kišmada trgovahu s tobom. Mijenjahu za trg tvoj 24skupocjene halje, purpurne i vezene plašteve, sagove šarene i užad èvrsto pletenu. 25Taršiške su laðe nakrcane prevozile robu tvoju! Bješe tako puna i teška veoma. 26Na puèinu morsku, na mnoga te mora izvedoše veslaèi. Istoèni te vjetar razbi na puèini morskoj! 27Tvoje blago i trg ti, rukodjela tvoja, laðari tvoji i krmilari, popravljaèi pukotina, mjenjaèi trga tvojeg, svi ratnici na tebi i sve mnoštvo posred tebe potonut æe na dno morsko na dan tvoga brodoloma! 28Na vapaj ti krmilara obale æe zadrhtati. 29I siæi æe s laða svojih svi veslaèi, svi laðari i svi krmilari i ostat æe na kopnu. 30Za tobom æe glasno naricati i kukati gorko. Pepelom æe posut glave, i valjat se u prašini; 31zbog tebe æe glave obrijati, kostrijet æe pripasati, ojaðene duše za tobom naricati, i kukati gorko. 32U žalosti æe ti tužbalicu zapjevati, nad tobom æe protužiti: 'Koji grad k'o Tir ponosan bješe posred mora?' 33Jer kad bi on blago iskrcao, mnoge bi narode njima nasitio! Obiljem bogatstva i trga mnoge bi kraljeve zemaljske usreæio. 34A sada te, evo, valovi smrskaše, potonu u dubine morske! Blago tvoje i sva posada potonuše s tobom. 35Svi žitelji otoèki zbog tebe se prestraviše. Kraljevi se njini naježiše, glave pokunjiše. 36Trgovci narodÄa zviždahu za tobom, jer ti strašilo posta i nestade zauvijek!'"

« Prev Ezekiel 27 Next »

Advertisements| Define | Popups: Login | Register | Prev Next | Help |