« Prev Ezekiel 19 Next »

Chapter 19

1 A ti, sine èovjeèji, protuži tužaljkom za knezovima izraelskim. 2Reci: Što bijaše tvoja mati? Lavica meðu lavovima, ležala je meðu laviæima, hraneæi mladunèad svoju. 3I othrani jedno mlado, koje lavom posta. Nauèiv se plijen derati, stade ljude proždirati! 4Narodi se protiv njega udružiše, lav upade u jamu njihovu, na lancu ga odvedoše u zemlju egipatsku. 5A kad mati vidje da uzalud èeka i da joj nada propade, uze drugo mlado i od njega lava uèini. 6Živeæ' tako meðu lavovima, i on lavom posta. Nauèiv se plijen derati, stade ljude proždirati, 7utvrde im rušiti, pustošiti gradove. Uzdrhta zemlja i sve na njoj od silne rike njegove. 8Ali se ljudi iz okolnih mjesta protiv njega podigoše i zamke mu postaviše; i lav se uhvati u jamu njihovu. 9Okovana u kavez ga zatvoriše, odvedoše kralju babilonskom, ondje ga u kulu zatoèiše, da mu se više ne èuje rika po gorama izraelskim. 10Mati tvoja bješe kao loza pokraj vode zasaðena, rodna i granata od obilja vode! 11Imala je jaku granu za palicu vladalaèku: uzdiže se nad krošnju, naoèita visinom, mnoštvom granèica. 12Al' u gnjevu bješe išèupana i na zemlju baèena. Istoènjak joj rod sasuši: polomi se i uvenu jaka grana njezina i vatra je svu proguta. 13U pustinju bje presaðena, u zemlju suhu, bezvodnu. 14Al' liznu oganj iz pruta njezina i spali joj grane i plodove! I nema više na njoj grane jake za palicu vladalaèku." To je, evo tužaljka, i ostat æe tužaljka.

« Prev Ezekiel 19 Next »

Advertisements| Define | Popups: Login | Register | Prev Next | Help |