« Prev Ezekiel 13 Next »

Chapter 13

1 I opet mi doðe rijeè Jahvina: 2"Sine èovjeèji! Prorokuj protiv onih koji se grade prorocima u Izraelu! 3Reci tim prorocima koji prorokuju po svojoj glavi: 'Èujte rijeè Jahvinu! Ovako govori Jahve Gospod: Jao prorocima bezumnim koji duh svoj slijede a ništa ne vide! 4Ti su tvoji proroci, Izraele, kao lisice usred ruševina. 5Vi se ne popeste na proboje i ne zidaste zida oko doma Izraelova da se održi u boju u dan Jahvin. 6Viðenja su njihova isprazna, i lažna su njihova proricanja. Govore 'Rijeè Jahvina!' - a Jahve ih nije poslao. I još oèekuju da æe im se rijeèi ispuniti. 7Zar ne vidite da su vam viðenja isprazna i da su vam lažna proricanja kad govorite 'Rijeè Jahvina!' - a ja nisam govorio.' 8Stoga ovako govori Jahve Gospod: 'Zato što govorite isprazno i laž vidite, evo me protiv vas' - rijeè je Jahve Gospoda! 9Evo, ruka moja bit æe protiv proroka koji vide isprazno i laž prorièu: neæe više biti u zboru mojega naroda, neæe biti upisani u knjigu doma Izraelova, nikad više neæe stupiti na tlo Izraelovo! I znat æe da sam ja Jahve Gospod! 10Jer narod moj obmanjuju govoreæi 'Mir' kad mira nema. I dok jedni hoæe da se zid utvrdi, oni hoæe da se samo ožbuka. 11Reci onima koji hoæe da se samo ožbuka: 'Past æe!' Udarit æe silan pljusak, oborit æu na nj grÓad kao kamenje, bjesnjet æe olujni vihori. 12Evo, zid æe pasti! Neæe li vas tada pitati: 'Gdje vam je sada žbuka kojom ste ga ožbukali?' 13Zato ovako govori Jahve Gospod: 'U svojoj jarosti razbjesnit æu olujne vihore, u srdžbi æu svojoj udariti silnim pljuskom da ga zatrem, u gnjevu æu na nj oboriti grÓad kao kamenje. 14Obalit æu zid što ga vi žbukom ožbukaste, na zemlju æu ga oboriti da mu se razgole temelji. Past æe zid, i vi æete pod njim izginuti! Tada æete znati da sam ja Jahve! 15Tako æu iskaliti gnjev nad zidom i nad onima koji ga žbukom ožbukaše. A vama æu reæi: Nema više zida! Nema onih koji ga žbukom ožbukaše. 16Nema izraelskih proroka koji Jeruzalemu proricahu i koji mu mir vidješe kad mira ne bijaše.' Tako govori Jahve Gospod." 17"Sine èovjeèji, okreni lice protiv kæeri svojega naroda koje prorokuju po svojoj glavi! Prorokuj protiv njih: 18Ovako govori Jahve Gospod: 'Jao onima koje vezu poveze za svaèije ruke i koje prave prijevjese za glave svake velièine da ulove duše! Mislite li uloviti sve duše mojega naroda a svoje duše saèuvati žive? 19Obešèašæujete me pred mojim narodom za šaku jeèma, za zalogaj kruha, ubijajuæi duše koje ne bi trebale da umru, a spasavajuæi one koje ne bi trebale da žive; i obmanjujete tako narod moj koji rado sluša vaše laži.' 20Zato ovako govori Jahve Gospod: 'Evo me protiv vaših poveza kojima lovite duše kao ptice! Rastrgat æu sve to na vašim rukama i oslobodit æu duše koje time hvatate kao ptice! 21Poderat æu vaše prijevjese i oslobodit æu svoj narod da ne bude više plijen vaših ruku. I znat æete da sam ja Jahve! 22Jer vi lažju ražalostiste srce pravednika, koje ja ražalostiti ne htjedoh, a okrijepiste ruke bezbožnika da se ne obrati od zla puta bezbožnièkog pa da život spasi. 23Zato neæete više vidjeti isprazno niti æete laž proricati: ja æu osloboditi narod svoj iz vaših ruku. I znat æete da sam ja Jahve!'"

« Prev Ezekiel 13 Next »

Advertisements| Define | Popups: Login | Register | Prev Next | Help |