« Prev Ecclesiastes 3 Next »

Chapter 3

1 Sve ima svoje doba i svaki posao pod nebom svoje vrijeme. 2Vrijeme raðanja i vrijeme umiranja; vrijeme saðenja i vrijeme èupanja posaðenog. 3Vrijeme ubijanja i vrijeme lijeèenja; vrijeme rušenja i vrijeme graðenja. 4Vrijeme plaèa i vrijeme smijeha; vrijeme tugovanja i vrijeme plesanja. 5Vrijeme bacanja kamenja i vrijeme sabiranja kamenja; vrijeme grljenja i vrijeme kad se ostavlja grljenje. 6Vrijeme traženja i vrijeme gubljenja; vrijeme èuvanja i vrijeme odbacivanja. 7Vrijeme deranja i vrijeme š§ijenja; vrijeme šutnje i vrijeme govorenja. 8Vrijeme ljubljenja i vrijeme mržnje; vrijeme rata i vrijeme mira. 9Koja je posleniku korist od njegovih napora? 10Razmišljam o muènoj zadaæi što je Bog zadade sinovima ljudskim. 11Sve što on èini prikladno je u svoje vrijeme; ali iako je dopustio èovjeku uvid u vjekove, èovjek ne može dokuèiti djela koja Boga èini od poèetka do kraja. 12Znam da nije druge sreæe èovjeku osim da se veseli i èini dobro za svojega života. 13I kad èovjek jede i pije i uživa u svojem radu, i to je Božji dar. 14I znam da sve što Bog èini, èini za stalno. Tome se ništa dodati ne može niti mu se može oduzeti; a Bog èini tako da ga se boje. 15Što biva, veæ bijaše, i što æe biti, veæ je bilo; a Bog obnavlja što je prohujalo. 16Još vidim kako pod suncem umjesto pravice vlada nepravda i umjesto pravednika zloèinac. 17Zato rekoh u sebi: "Bog æe suditi i pravedniku i zloèincu, jer ovdje ima vrijeme za svaku namjeru i èin." 18Još rekoh u sebi: "Ljudi se ponašaju tako da Bog može pokazati kakvi su uistinu, da su jedni drugima poput zvijeri." 19Jer zaista, kob ljudi i zvijeri jedna je te ista. Kako ginu oni, tako ginu i one; i dišu jednakim dahom, i èovjek nièim ne nadmašuje zvijer, jer sve je ispraznost. 20I jedni i drugi odlaze na isto mjesto; svi su postali od praha i u prah se vraæaju. 21Tko zna da li dah ljudski uzlazi gore, a dah zvijeri silazi dolje k zemlji? 22Uviðam da èovjeku druge sreæe nema osim radosti u svome djelu, jer to je ljudska sudbina. A tko æe ga dovesti do toga da dozna što æe biti poslije njega?

« Prev Ecclesiastes 3 Next »

Advertisements| Define | Popups: Login | Register | Prev Next | Help |