« Prev Colossians 4 Next »

Chapter 4

1 Gospodari, pružajte svojim robovima što je pravo i pravièno, znajuæi da i vi imate Gospodina na nebu! 2U molitvi ustrajte, bdijte u njoj u zahvaljivanju! 3Molite ujedno i za nas: da nam Bog otvori vrata rijeèi te propovijedamo otajstvo Kristovo, za koje sam i okovan; 4da ga oèitujem propovijedajuæi kako treba. 5Mudro se ponašajte prema onima vani: iskupljujte vrijeme! 6Rijeè neka vam je uvijek ljubazna, solju zaèinjena: znajte svakomu odgovoriti kako treba. 7Što je sa mnom - o svemu æe vas obavijestiti Tihik, ljubljeni brat, vjerni poslužitelj i sa mnom sluga u Gospodinu. 8Njega šaljem k vama baš zato da znate kako smo i da ohrabri srca vaša. 9Šaljem ga s Onezimom, vjernim i ljubljenim bratom, koji je vaš zemljak: oni æe vam priopæiti kako je ovdje. 10Pozdravlja vas Aristarh, suuznik moj. I Marko, neæak Barnabin, o kome primiste naredbe: doðe li k vama, lijepo ga primite. 11Pozdravlja vas i Isus, zvani Just. Od onih koji su iz obrezanja samo su mi ovi suradnici na kraljevstvu Božjemu, oni mi bijahu utjehom. 12Pozdravlja vas Epafra, vaš zemljak, sluga Krista Isusa; on se uvijek bori za vas u molitvama: da se održite, savršeni i ispunjeni, u posvemašnjoj volji Božjoj. 13Svjedoèim doista za nj: mnogo se trudi za vas i za one u Laodiceji i one u Hierapolu. 14Pozdravlja vas Luka, ljubljeni lijeènik, i Dema. 15Pozdravite braæu u Laodiceji, i Nimfu i Crkvu u njezinoj kuæi. 16A kad se ova poslanica proèita kod vas, pobrinite se da se proèita i u Laodicejskoj crkvi, i vi da proèitate onu iz Laodiceje. 17I recite Arhipu: "Pazi na službu koju si primio u Gospodinu: ispuni je!" 18Pozdrav mojom rukom, Pavlovom! Spominjite se mojih okova! Milost s vama!

« Prev Colossians 4 Next »

Advertisements| Define | Popups: Login | Register | Prev Next | Help |