« Prev Colossians 1 Next »

Chapter 1

1 Pavao, po volji Božjoj apostol Krista Isusa, i brat Timotej: 2Kološanima, svetoj i vjernoj braæi u Kristu. Milost vam i mir od Boga, Oca našega! 3Zahvaljujemo Bogu, Ocu Gospodina našega Isusa Krista, svagda za vas moleæi. 4Jer èuli smo za vašu vjeru u Kristu Isusu i za ljubav koju gajite prema svima svetima 5poradi nade koja vam je pohranjena u nebesima. Za nju ste veæ èuli u Rijeèi istine - 6evanðelju koje je do vas doprlo te plodove nosi i raste, kao što po svem svijetu, tako i meðu vama od dana kad ste èuli i spoznali milost Božju po istini, 7kako ste nauèili od ljubljenog Epafre, sluge zajedno s nama; on je umjesto nas, vjeran poslužitelj Kristov, 8on nas je i obavijestio o vašoj ljubavi u Duhu. 9Zato i mi, od dana kada to èusmo, neprestano za vas molimo i ištemo da se ispunite spoznajom volje Njegove u svoj mudrosti i shvaæanju duhovnome: 10da živite dostojno Gospodina i posve mu ugodite, plodni svakim dobrim djelom i rastuæi u spoznaji Božjoj; 11osnaženi svakom snagom, po sili Slave njegove, za svaku postojanost i strpljivost; 12s radošæu zahvaljujuæi Ocu koji vas osposobi za dioništvo u baštini svetih u svjetlosti. 13On nas izbavi iz vlasti tame i prenese u kraljevstvo Sina, ljubavi svoje, 14u kome imamo otkupljenje, otpuštenje grijeha. 15On je slika Boga nevidljivoga, Prvoroðenac svakog stvorenja. 16Ta u njemu je sve stvoreno na nebesima i na zemlji, vidljivo i nevidljivo, bilo Prijestolja, bilo Gospodstva, bilo Vrhovništva, bilo Vlasti - sve je po njemu i za njega stvoreno: 17on je prije svega i sve stoji u njemu. 18On je Glava Tijela, Crkve; on je Poèetak, Prvoroðenac od mrtvih, da u svemu bude Prvak. 19Jer svidjelo se Bogu u njemu nastaniti svu Puninu 20i po njemu - uspostavivši mir krvlju križa njegova - izmiriti sa sobom sve, bilo na zemlji, bilo na nebesima. 21I vas, nekoæ po zlim djelima udaljene i neprijateljski raspoložene, 22sada u ljudskom tijelu Kristovu, po smrti, sa sobom izmiri da vas k sebi privede svete, bez mane i besprigovorne. 23Samo ako ostanete u vjeri utemeljeni, stalni i nepoljuljani u nadi evanðelja koje èuste, koje se propovijeda svakom stvorenju pod nebom, a ja mu, Pavao, postadoh poslužiteljem. 24Radujem se sada dok trpim za vas i u svom tijelu dopunjam što nedostaje mukama Kristovim za Tijelo njegovo, za Crkvu. 25Njoj ja postadoh poslužiteljem po rasporedbi Božjoj koja mi je dana za vas da potpuno pronesem Rijeè Božju - 26otajstvo pred vjekovima i pred naraštajima skriveno, a sada oèitovano svetima njegovim. 27Njima Bog htjede obznaniti kako li je slavom bogato to otajstvo meðu poganima: to jest Krist u vama, nada slave! 28Njega mi navješæujemo, opominjuæi svakoga èovjeka, pouèavajuæi svakoga èovjeka u svoj mudrosti da bismo svakoga èovjeka doveli do savršenstva u Kristu. 29Za to se i trudim i borim njegovom djelotvornošæu koja u meni snažno djeluje.

« Prev Colossians 1 Next »

Advertisements| Define | Popups: Login | Register | Prev Next | Help |