« Prev Baruch 4 Next »

Chapter 4

1 Ona je knjiga Božjih zapovijedi, Zakon koji æe trajati dovijeka: tko ga se držao bude, taj æe živjeti; tko ga napusti, taj æe umrijeti. 2Vrati se, Jakove, i prihvati je, hodi k sjaju, k njenoj svjetlosti: 3ne ustupaj slavu svoju drugomu, ni dostojanstvo svoje narodu tuðemu. 4Blago nama, Izraele, jer nam je otkriveno što je Bogu po volji! 5Ohrabri se, narode moj, spomene Izraelov! 6Bili ste prodani narodima, ali ne na uništenje. Boga ste razgnjevili, stoga biste izruèeni neprijateljima; 7Stvoritelja svog ste izazvali žrtvujuæi zlodusima, a ne Bogu. 8Zaboravili ste Boga vjeènog, svoga hranioca! Ožalostili ste i Jeruzalem - majku koja vas je othranila. 9Kada je vidjela gdje se na vas obara gnjev od Boga, stade naricati: "Slušajte, susjede sionske: u tugu veliku zavi me Gospod. 10Vidjeh gdje mi u sužanjstvo izruèi Vjeèni sinove i kæeri. 11S radošæu sam ih hranila, s tugom i plaèem gledam gdje odlaze. 12Nitko nek' se nada mnom ne raduje što obudovjeh i ostadoh sama. Zbog grijeha djece svoje opustjeh, jer se okrenuše od Božjeg Zakona. 13Nisu marili za njegove zapovijedi niti išli putovima njegovih propisa, niti stupali stazom stege u njegovoj pravednosti. 14Doðite, susjede sionske! Gledajte gdje mi u sužanjstvo predaje Vjeèni sinove i kæeri! 15Doveo je na njih narod iz daljine, narod drzak, tuðega jezika, bez poštovanja prema starcu, bez smilovanja prema djetetu; 16odvedoše udovi ljubimce, ostaviše je samu, bez kæeri. 17Kako bih vam mogla ja pomoæi? 18Samo onaj koji dovede na vas ove nevolje izbavit' vas može iz ruku neprijatelja. 19Idite, djeco, otiðite svojim putem! Ja ostajem napuštena, samotna; 20skinuh haljinu mira, odjenuh se u kostrijet svojih vapaja: sve dane svoje zazivat æu Vjeènoga. 21Ohrabrite se, djeco, zavapite Bogu: on æe vas izbaviti iz nasilja, iz ruku neprijatelja. 22Jer u Vjeènog se uzdam, on æe vas spasiti; od Svetoga oèekujem radost: uskoro na vas æe se smilovati, Vjeèni, Spasitelj vaš. 23S tugom i plaèem vidjeh vas gdje odlazite, ali Bog æe vas meni vratiti s radošæu i klicanjem za sva vremena. 24Kao što susjede sionske vidješe gdje vas zasužnjuju, tako æe naskoro vidjeti gdje æe vas izbaviti Bog, koji æe doæi u velikoj slavi i sjaju Vjeènoga. 25Djeco moja, podnesite pokaranje što se obori na vas od Boga. Neprijatelj te progonio, al' uskoro vidjet æeš njegovu propast, na njegovu æeš šiju staviti nogu. 26Moja su nježna djeca hodila grubim putovima, otjerana kao stado što ga ote neprijatelj. 27Ohrabrite se, djeco, zavapite Bogu: Onaj koji vas stavi na kušnju, on æe vas se spomenuti. 28Ako vam je misao, zastranivši, bila daleko od Boga, vratite se i tražite ga revnošæu deseterostrukom. 29Jer onaj koji je na vas nesreæu doveo, vašim æe spasenjem vratiti vam vjeènu radost. 30Ohrabri se, Jeruzaleme, utješit æe te onaj koji ti dade ime. 31Jao onima koji te zlostavljaju, koji se vesele tvojoj propasti! 32Jao gradovima kojima su tvoja djeca robovala, teško onom koji ti odvede sinove! 33Jer kao što je uživao u tvojemu padu i tvojoj se propasti radovao, tako æe tugovati nad svojim opustošenjem. 34Neæe se veseliti mnogome puèanstvu, obijest æe mu se preobratit' u tugovanje, 35od Vjeènoga na nj æe doæi oganj za mnogo dana, i za dugo vrijeme bit æe stan zlodusima. 36Obazri se na istok, Jeruzaleme, vidi radost što ti dolazi od Boga. 37Evo, vraæaju ti se sinovi koje si vidio gdje odlaze, sabiru se u tebi od istoka do zapada na zapovijed Svetoga i klièu u slavu Božju.

« Prev Baruch 4 Next »

Advertisements| Define | Popups: Login | Register | Prev Next | Help |