« Prev Amos 2 Next »

Chapter 2

1 Ovako govori Jahve: "Za tri zloèina Moaba, za èetiri zloèina, odluka je neopoziva: jer kosti edomskoga kralja spališe u vapno, 2pustit æu oganj na Moab da dvorce kerijotske sažeže, a Moab æe umrijet u metežu, s bojnom grajom i sa zvukom trube; 3oborit æu suca u njemu i poklati sve knezove s njime," veli Jahve Gospod. 4Ovako govori Jahve: "Za tri zloèina Judina, za èetiri zloèina, odluka je neopoziva: jer odbaciše Zakon Jahvin i njegovih se odredaba ne držahu; zavedoše ih lažni bozi za kojima iðahu oèevi njihovi, 5pustit æu oganj na Judu, da sažeže dvorce jeruzalemske." 6Ovako govori Jahve: "Za tri zloèina Izraela, za èetiri zloèina, odluka je neopoziva: jer prodavahu pravednika za srebro i nevoljnika za sandale; 7jer gaze po glavi siromahu i sirotinju na zlo vode; sin i otac k istoj djevojci idu da oskvrnu moje sveto ime; 8i na haljinama u zalog uzetima leže kraj svakoga žrtvenika; i piju vino oglobljenih u Domu Boga svojega. 9Ja pred njima istrijebih Amorejce visoke k'o cedar, jake poput hrašæa, ja uništih i plod na njima i korijen pod njima. 10Ja vas izvedoh iz zemlje egipatske i èetrdeset vas godina vodih po pustinji da zaposjednete zemlju amorejsku. 11Ja podigoh proroke izmeð' vaših sinova i nazirejce meðu vašim mladiæima. Nije li tako, sinovi Izraelovi? - rijeè je Jahvina. 12Al' vi nagnaste nazirejce da vino piju, a prorocima zapovjediste: 'Ne prorokujte!' 13Gle, ja vas prignjeèujem o tlo pod vama, k'o što vršalice gnjeèe klasje; 14neæe biti bijega brzu, jaka neæe uèvrstiti snaga, junak se neæe spasiti, 15strijelac se neæe održati, hitri trkaè pobjeæ' neæe, nit' æe jahaè umaæi, 16najsrèaniji æe ratnici bježat' nagi onog dana" - rijeè je Jahvina.

« Prev Amos 2 Next »

Advertisements| Define | Popups: Login | Register | Prev Next | Help |