« Prev Joshua 3 Next »

Chapter 3

1 vyskm yhvsj bbqr vy$jv mhs+ym vyb`v jd-hyrdn hv` vkl-bny ysr`l vylnv sm +rm yjbrv. 2 vyhy mq&h slst ymym vyjbrv hs+rym bqrb hmxnh. 3 vy&vv `t-hjm l`mr kr`vtkm `t `rvn bryt-yhvh `lhykm vhkhnym hlvym ns`ym `tv v`tm t$jv mmqvmkm vhlktm `xryv. 4 `k rxvq yhyh bynykm vbynv k`lpym `mh bmdh `l-tqrbv `lyv lmjn `sr-tdjv `t-hdrk `sr tlkv-bh ky l` jbrtm bdrk mtmvl slsvm. 5 vy`mr yhvsj `l-hjm htqdsv ky mxr yjsh yhvh bqrbkm npl`vt. 6 vy`mr yhvsj `l-hkhnym l`mr s`v `t-`rvn hbryt vjbrv lpny hjm vys`v `t-`rvn hbryt vylkv lpny hjm. 7 vy`mr yhvh `l-yhvsj hyvm hzh `xl gdlk bjyny kl-ysr`l `sr ydjvn ky k`sr hyyty jm-msh `hyh jmk. 8 v`th t&vh `t-hkhnym ns`y `rvn-hbryt l`mr kb`km jd-q&h my hyrdn byrdn tjmdv. 9 vy`mr yhvsj `l-bny ysr`l gsv hnh vsmjv `t-dbry yhvh `lhykm. 10 vy`mr yhvsj bz`t tdjvn ky `l xy bqrbkm vhvrs yvrys mpnykm `t- hknjny v`t-hxty v`t-hxvy v`t-hprzy v`t-hgrgsy vh`mry vhybv$y. 11 hnh `rvn hbryt `dvn kl-h`r& jbr lpnykm byrdn. 12 vjth qxv lkm sny jsr `ys msb+y ysr`l `ys-`xd `ys-`xd lsb+. 13 vhyh knvx kpvt rgly hkhnym ns`y `rvn yhvh `dvn kl-h`r& bmy hyrdn my hyrdn ykrtvn hmym hyrdym mlmjlh vyjmdv nd `xd. 14 vyhy bn$j hjm m`hlyhm ljbr `t-hyrdn vhkhnym ns`y h`rvn hbryt lpny hjm. 15 vkbv` ns`y h`rvn jd-hyrdn vrgly hkhnym ns`y h`rvn n+blv bq&h hmym vhyrdn ml` jl-kl-gdvtyv kl ymy q&yr. 16 vyjmdv hmym hyrdym mlmjlh qmv nd-`xd hrxq m`d b`dm hjyr `sr m&d &rtn vhyrdym jl ym hjrbh ym-hmlx tmv nkrtv vhjm jbrv ngd yryxv. 17 vyjmdv hkhnym ns`y h`rvn bryt-yhvh bxrbh btvk hyrdn hkn vkl- ysr`l jbrym bxrbh jd `sr-tmv kl-hgvy ljbr `t-hyrdn.

« Prev Joshua 3 Next »

Advertisements| Define | Popups: Login | Register | Prev Next | Help |