« Prev Jeremiah 21 Next »

Chapter 21

1 hdbr `sr-hyh `l-yrmyhv m`t yhvh bslx `lyv hmlk &dqyhv `t- psxvr bn-mlkyh v`t-&pnyh bn-mjsyh hkhn l`mr. 2 drs-n` bjdnv `t-yhvh ky nbvkdr`&r mlk-bbl nlxm jlynv `vly yjsh yhvh `vtnv kkl-npl`tyv vyjlh mjlynv. 3 vy`mr yrmyhv `lyhm kh t`mrn `l-&dqyhv. 4 kh-`mr yhvh `lhy ysr`l hnny m$b `t-kly hmlxmh `sr bydkm `sr `tm nlxmym bm `t-mlk bbl v`t-hksdym h&rym jlykm mxv& lxvmh v`$pty `vtm `l-tvk hjyr hz`t. 5 vnlxmty `ny `tkm byd n+vyh vbzrvj xzqh vb`p vbxmh vbq&p gdvl. 6 vhkyty `t-yvsby hjyr hz`t v`t-h`dm v`t-hbhmh bdbr gdvl ymtv. 7 v`xry-kn n`m-yhvh `tn `t-&dqyhv mlk-yhvdh v`t-jbdyv v`t-hjm v`t-hns`rym bjyr hz`t mn-hdbr mn-hxrb vmn-hrjb byd nbvkdr`&r mlk-bbl vbyd `ybyhm vbyd mbqsy npsm vhkm lpy-xrb l`-yxv$ jlyhm vl` yxml vl` yrxm. 8 v`l-hjm hzh t`mr kh `mr yhvh hnny ntn lpnykm `t-drk hxyym v`t- drk hmvt. 9 hysb bjyr hz`t ymvt bxrb vbrjb vbdbr vhyv&` vnpl jl-hksdym h&rym jlykm yxyh vhyth-lv npsv lsll. 10 ky smty pny bjyr hz`t lrjh vl` l+vbh n`m-yhvh byd-mlk bbl tntn vsrph b`s. 11 vlbyt mlk yhvdh smjv dbr-yhvh. 12 byt dvd kh `mr yhvh dynv lbqr msp+ vh&ylv gzvl myd jvsq pn- t&` k`s xmty vbjrh v`yn mkbh mpny rj mjllyhm. 13 hnny `lyk ysbt hjmq &vr hmysr n`m-yhvh h`mrym my-yxt jlynv vmy ybv` bmjvnvtynv. 14 vpqdty jlykm kpry mjllykm n`m-yhvh vh&ty `s byjrh v`klh kl- $bybyh.

« Prev Jeremiah 21 Next »

Advertisements| Define | Popups: Login | Register | Prev Next | Help |