« Prev Psalm 99 Next »

Chapter 99

1 וזגרי ךלמ הוהי
םיבורכ בשי םימע
׃ץראה טונת 2 לודג ןויצב הוהי
אוה םרו
׃םימעה־לכ־לע 3 לודג ךמש ודוי
׃אוה שודק ארונו 4 בהא טפשמ ךלמ זעו
םירשימ תננוכ התא
בקעיב הקדצו טפשמ
׃תישע התא 5 וניהלא הוהי וממור
םדהל ווחתשהו
׃אוה שודק וילגר 6 וינהכב ןרהאו השמ
ומש יארקב לאומשו
הוהי־לא םיארק
׃םנעי אוהו 7 רבדי ןנע דומעב
ויתדע ורמש םהילא
׃ומל־ןתנ קחו 8 התא וניהלא הוהי
תייה אשנ לא םתינע
םקנו םהל
׃םתולילע־לע 9 וניהלא הוהי וממור
ושדק רהל ווחתשהו
הוהי שודק־יכ
׃וניהלא

« Prev Psalm 99 Next »

Advertisements| Define | Popups: Login | Register | Prev Next | Help |