« Prev Psalm 58 Next »

Chapter 58

1 תחשת־לא חצנמל
׃םתכמ דודל 2 קדצ םלא םנמאה
םירשימ ןורבדת
׃םדא ינב וטפשת 3 תלוע בלב־ףא
סמח ץראב ןולעפת
׃ןוסלפת םכידי 4 םחרמ םיעשר ורז
ירבד ןטבמ ועת
׃בזכ 5 תומדכ ומל־תמח
ןתפ־ומכ שחנ־תמח
׃ונזא םטאי שרח 6 לוקל עמשי־אל רשא
םירבח רבוח םישחלמ
׃םכחמ 7 ומינש־סרה םיהלא
תועתלמ ומיפב
׃הוהי ץתנ םיריפכ 8 םימ־ומכ וסאמי
ךרדי ומל־וכלהתי
׃וללמתי ומכ וצח 9 סמת לולבש ומכ
תשא לפנ ךלהי
׃שמש וזח־לב 10 וניבי םרטב
דטא םכיתריס
ןורח־ומכ יח־ומכ
׃ונרעשי 11 הזח־יכ קידצ חמשי
ץחרי וימעפ םקנ
׃עשרה םדב 12 ירפ־ךא םדא רמאיו
םיהלא־שי ךא קידצל
׃ץראב םיטפש

« Prev Psalm 58 Next »

Advertisements| Define | Popups: Login | Register | Prev Next | Help |