« Prev Job 9 Next »

Chapter 9

1 ׃רמאיו בויא ןעיו 2 ןכ־יכ יתעדי םנמא
שונא קדצי־המו
׃לא־םע 3 ומע בירל ץפחי־םא
תחא וננעי־אל
׃ףלא־ינמ 4 חכ ץימאו בבל םכח
וילא השקה־ימ
׃םלשיו 5 אלו םירה קיתעמה
םכפה רשא ועדי
׃ופאב 6 המוקממ ץרא זיגרמה
׃ןוצלפתי הידומעו 7 אלו סרחל רמאה
םיבכוכ דעבו חרזי
׃םתחי 8 ודבל םימש הטנ
׃םי יתמב־לע ךרודו 9 המיכו ליסכ שע־השע
׃ןמת ירדחו 10 ןיא־דע תולדג השע
תואלפנו רקח
׃רפסמ ןיא־דע 11 אלו ילע רבעי ןה
ףלחיו הארא
׃ול ןיבא־אלו 12 ונבישי ימ ףתחי ןה
וילא רמאי־ימ
׃השעת־המ 13 ופא בישי־אל הולא
ירזע וחחש ותחת
׃בהר 14 וננעא יכנא־יכ ףא
׃ומע ירבד הרחבא 15 אל יתקדצ־םא רשא
יטפשמל הנעא
׃ןנחתא 16 יננעיו יתארק־םא
ןיזאי־יכ ןימאא־אל
׃ילוק 17 ינפושי הרעשב־רשא
׃םנח יעצפ הברהו 18 יחור בשה יננתי־אל
׃םיררממ ינעבשי יכ 19 הנה ץימא חכל־םא
ימ טפשמל־םאו
׃ינדיעוי 20 יפ קדצא־םא
ינא־םת ינעישרי
׃ינשקעיו 21 עדא־אל ינא־םת
׃ייח סאמא ישפנ 22 ןכ־לע איה תחא
אוה עשרו םת יתרמא
׃הלכמ 23 םאתפ תימי טוש־םא
׃געלי םיקנ תסמל 24 עשר־דיב הנתנ ץרא
הסכי היטפש־ינפ
אופא אל־םא
׃אוה־ימ 25 ץר־ינמ ולק ימיו
׃הבוט ואר־אל וחרב 26 הבא תוינא־םע ופלח
שוטי רשנכ
׃לכא־ילע 27 החכשא ירמא־םא
ינפ הבזעא יחיש
׃הגילבאו 28 יתבצע־לכ יתרגי
אל־יכ יתעדי
׃ינקנת 29 הז־המל עשרא יכנא
׃עגיא לבה 30 יתצחרתה־םא
יתוכזהו גלש־ומב
׃יפכ רבב 31 ינלבטת תחשב זא
׃יתומלש ינובעתו 32 ינמכ שיא־אל־יכ
ודחי אובנ וננעא
׃טפשמב 33 וניניב־שי אל
ודי תשי חיכומ
׃ונינש־לע 34 וטבש ילעמ רסי
׃ינתעבת־לא ותמאו 35 ונאריא אלו הרבדא
יכנא ןכ־אל יכ
׃ידמע

« Prev Job 9 Next »

Advertisements| Define | Popups: Login | Register | Prev Next | Help |