« Prev Isaiah 20 Next »

Chapter 20

1 ןתרת אב תנשב
ותא חלשב הדודשא
רושא ךלמ ןוגרס
דודשאב םחליו
׃הדכליו 2 הוהי רבד איהה תעב
והיעשי דיב
ךל רמאל ץומא־ןב
לעמ קשה תחתפו
ץלחת ךלענו ךינתמ
ןכ שעיו ךילגר לעמ
׃ףחיו םורע ךלה 3 רשאכ הוהי רמאיו
והיעשי ידבע ךלה
שלש ףחיו םורע
תפומו תוא םינש
׃שוכ־לעו םירצמ־לע 4 רושא־ךלמ גהני ןכ
םירצמ יבש־תא
שוכ תולג־תאו
םורע םינקזו םירענ
תש יפושחו ףחיו
׃םירצמ תורע 5 שוכמ ושבו ותחו
םירצמ־ןמו םטבמ
׃םתראפת 6 הזה יאה בשי רמאו
הכ־הנה אוהה םויב
םש ונסנ־רשא ונטבמ
ינפמ לצנהל הרזעל
ךיאו רושא ךלמ
׃ונחנא טלמנ

« Prev Isaiah 20 Next »

Advertisements| Define | Popups: Login | Register | Prev Next | Help |