« Prev Ezra 4 Next »

Chapter 4

1 הדוהי ירצ ועמשיו
ינב־יכ ןמינבו
לכיה םינוב הלוגה
׃לארשי יהלא הוהיל 2 לבברז־לא ושגיו
תובאה ישאר־לאו
הנבנ םהל ורמאיו
שורדנ םככ יכ םכמע
ונחנא אלו םכיהלאל
רסא ימימ םיחבז
רושא ךלמ ןדח
׃הפ ונתא הלעמה 3 לבברז םהל רמאיו
ישאר ראשו עושיו
לארשיל תובאה
תונבל ונלו םכל־אל
יכ וניהלאל תיב
הנבנ דחי ונחנא
לארשי יהלא הוהיל
ךלמה ונוצ רשאכ
׃סרפ־ךלמ שרוכ 4 ץראה־םע יהיו
ידי םיפרמ
םיהלבמו הדוהי־םע
׃תונבל םתוא 5 םהילע םירכסו
םתצע רפהל םיצעוי
ךלמ שרוכ ימי־לכ
תוכלמ־דעו סרפ
׃סרפ־ךלמ שוירד 6 שורושחא תוכלמבו
ובתכ ותוכלמ תלחתב
יבשי־לע הנטש
׃םלשוריו הדוהי 7 אתששחתרא ימיבו
תדרתמ םלשב בתכ
ותונכ ראשו לאבט
ךלמ אתששחתרא־לע
ןותשנה בתכו סרפ
םגרתמו תימרא בותכ
׃תימרא 8 םעט־לעב םוחר
ובתכ ארפס ישמשו
הדח הרגא
םלשורי־לע
אכלמ אתששחתראל
׃אמנכ 9 םעט־לעב םוחר ןידא
ראשו ארפס ישמשו
איניד ןוהתונכ
אילפרט איכתסרפאו
יוכרא איסרפא
איכנשוש אילבב
׃אימלע אוהד 10 ילגה יד אימא ראשו
אריקיו אבר רפנסא
הירקב ומה בתוהו
ראשו ןירמש יד
׃תנעכו הרהנ־רבע 11 אתרגא ןגשרפ הנד
יהולע וחלש יד
אכלמ אתששחתרא־לע
־רבע שנא ךידבע
׃תנעכו הרהנ 12 אכלמל אוהל עידי
וקלס יד אידוהי יד
ותא אנילע ךתול־ןמ
אתירק םלשוריל
אתשיאבו אתדרמ
וללכשא ירושו ןינב
׃וטיחי אישאו 13 אוהל עידי ןעכ
אתירק ןה יד אכלמל
הירושו אנבתת ךד
ולב־הדנמ ןוללכתשי
ןונתני אל ךלהו
םיכלמ םתפאו
׃קזנהת 14 חלמ־יד לבק־לכ ןעכ
תורעו אנחלמ אלכיה
אנל־ךירא אל אכלמ
הנד־לע אזחמל
אנעדוהו אנחלש
׃אכלמל 15 רקבי יד
יד אינרכד־רפסב
רפסב חכשהתו ךתהבא
יד עדנתו אינרכד
אירק ךד אתירק
תקזנהמו אדרמ
ןנדמו ןיכלמ
ןידבע רודתשאו
תמוי ־ןמ הוגב
אתירק הנד־לע אמלע
׃תברחה ךד 16 הנחנא ןיעדוהמ
אתירק ןה יד אכלמל
הירושו אנבתת ךד
הנד לבקל ןוללכתשי
אל ארהנ רבעב קלח
׃ךל יתיא 17 אכלמ חלש אמגתפ
םעט־לעב םוחר־לע
ראשו ארפס ישמשו
ןיבתי יד ןוהתונכ
ראשו ןירמשב
םלש הרהנ־רבע
׃תעכו 18 ןותחלש יד אנותשנ
ירק שרפמ אנילע
׃ימדק 19 םעט םיש ינמו
יד וחכשהו ורקבו
תמוי־ןמ ךד אתירק
ןיכלמ־לע אמלע
דרמו האשנתמ
׃הב־דבעתמ רודתשאו 20 ווה ןיפיקת ןיכלמו
ןיטילשו םלשורי־לע
הדמו הרהנ רבע לכב
בהיתמ ךלהו ולב
׃ןוהל 21 םעט ומיש ןעכ
ךלא אירבג אלטבל
אל ךד אתירקו
אמעט ינמ־דע אנבתת
׃םשתי 22 ולש ווה ןיריהזו
המל הנד־לע דבעמל
תקזנהל אלבח אגשי
׃ןיכלמ 23 ןגשרפ יד־ןמ ןידא
יד אנותשנ
ירק אכלמ אתששחתרא
ישמשו םוחר־םדק
ןוהתונכו ארפס
וליהבב ולזא
אידוהי־לע םלשוריל
ערדאב ומה ולטבו
׃ליחו 24 תדיבע תלטב ןידאב
יד אהלא־תיב
אלטב תוהו םלשוריב
ןיתרת תנש דע
שוירד תוכלמל
׃סרפ־ךלמ

« Prev Ezra 4 Next »

Advertisements| Define | Popups: Login | Register | Prev Next | Help |