« Prev 2 Chronicles 17 Next »

Chapter 17

1А вместо <Аса> се възцари син му Иосафат, който се засили против Израиля; 2защото тури <военни> сили във всичките укрепени градове на Юда, и постави гарнизони в Юдовата земя и в Ефремовите градове, които баща му Аса бе превзел. 3И Господ бе с Иосафата, понеже той ходи в първите пътища на баща си Давида и не потърси ваалимите, 4но потърси Бога на бащите си, и в Неговите заповеди ходи, а не по делата на Израиля. 5Затова Господ, утвърди царството в ръката му; и целият Юда даде подаръци на Иосафата; и той придоби богатство и голяма слава. 6При това, като се поощри сърцето му в Господните пътища, той отмахна от Юда високите места и ашерите. 7Тоже в третата година от царуването си прати първенците си Венхаила, Авдия, Захария, Натанаила и Михаия да поучават в Юдовите градове, 8и с тях левитите Семаия, Натанаия, Зевадия, Асаила, Семирамота, Ионатана, Адония, Товия и Товадония, левитите, и заедно с тях свещениците Елисама и Иорама. 9И те поучаваха в Юда, като имаха със себе си книгата на Господния закон; и обхождаха всичките Юдови градове та поучаваха людете. 10И страх от Господа обзе всичките царства в земите, които бяха около Юда, та не воюваха против Иосафата. 11Някои и от филистимците донесоха подаръци на Иосафата, и сребро като данък; арабите още му докараха стада: седем хиляди и седемстотин овена, и седем хиляди и седемстотин козли. 12И Иосафат продължаваше да се възвеличава твърде много; и съгради в Юда крепости и житници-градове. 13И имаше много работи в Юдовите градове, и военни мъже, силни и храбри, в Ерусалим. 14А ето броят им, според бащините им домове: от Юда хилядници: Адна, началникът, и с него триста хиляди души силни и храбри; 15след него, Иоанан, началникът, и с него двеста и осемдесет хиляди души; 16след него, Амасия Зехриевият син, който драговолно принесе себе си Господу, и с него двеста хиляди силни и храбри мъже; 17а от Вениамина: Елиада, силен и храбър, и с него двеста хиляди души въоръжени с лъкове и щитчета; 18а след него, Иозавад, и с него сто и осемдесет хиляди души въоръжени за война. 19Тия бяха мъжете, които слугуваха на царя, освен ония, които царят постави в укрепените градове в целия Юда.

« Prev 2 Chronicles 17 Next »

Advertisements| Define | Popups: Login | Register | Prev Next | Help |