« Prev Zechariah 14 Next »

Chapter 14

1Ето, ден от Господа иде, Когато <богатството> ти ще се раздели всред тебе като обир. 2Защото ще събера всичките народи На бой против Ерусалим; Градът ще бъде превзет, Къщите ще бъдат обрани, И жените изнасилвани, И половината от града ще отиде в плен; А останалите люде не ще бъдат изтребени от града. 3Тогава Господ ще излезе И ще воюва против ония народи Както когато воюва в ден на бой. 4В оня ден нозете Му ще застанат На Елеонския хълм, който е срещу Ерусалим на изток; И Елеонският хълм ще се разцепи През средата си към изток и към запад, <Така че ще се образува> твърде голям дол, Като половината от хълма се оттегли към север, И половината му към юг. 5И ще побегнете през тоя дол на Моите хълмове, Защото долът на хълмовете ще стига до Асал; Да! ще побегнете както побягнахте от земетръса В дните на Юдовия цар Озия. И Господ мой Бог ще дойде, - И всичките свети ангели с Тебе. 6В оня ден Не ще има светлина; Блестящите <тела> ще намалят <сиянието> си; 7Но ще бъде единствен ден, Познат <само> на Господа, - Ни ден, ни нощ; А привечер ще има виделина. 8И в оня ден Живи води ще излязат из Ерусалим, Половината им към източното море; И половината им към западното море; И лете и зиме ще бъде <така>. 9И Господ ще бъде цар върху целия свят; В оня ден Господ ще бъде един, и името Му едно. 10Цялата страна ще се преобърне в поле, От Газа до Римон на юг от Ерусалим; И <Ерусалим> ще се издигне и насели на мястото си, От Вениаминовата порта до мястото на първата порта, - До ъгълната порта, и от кулата на Ананеила До царските линове. 11Люде ще живеят в него, И не ще има вече проклетия; Но Ерусалим ще се насели в безопасност. 12И ето язвата, С която Господ ще порази всичките народи, Които са воювали против Ерусалим: Месата им ще тлеят, докато още стоят на нозете си, Очите им ще се разтопят в ямите си, И езикът им ще тлее в устата им. 13И в оня ден Между тях ще има голям смут от Господа, Тъй щото ще залавят всеки ръката на ближния си, И неговата ръка ще се подига против ръката на ближния му. 14Тоже Юда ще воюва в Ерусалим; И богатството на всичките околни народи ще се събере, - Злато, сребро и дрехи - в голямо изобилие. 15И каквато е тая язва, Такава ще бъде и язвата върху коня, мъската, Камилата, осела и всичките животни, Които ще бъдат в ония станове. 16И всеки, който остане От всичките народи, Които са дохождали против Ерусалим, Ще възлиза от година на година Да се кланя на Царя, Господа на Силите, И да празнува празника на колибите. 17И ако някои от домочадията на света Не възлизат в Ерусалим Да се поклонят на Царя, Господа на Силите, На тях не ще има дъжд. 18Дори ако не влезе египетското домочадие и не дойде, То и на тях <не ще има дъжд>; Тях ще сполети язвата, с която Господ ще порази народите, Които не влизат Да празнуват празника на колибите. 19Такова ще бъде наказанието на Египет, И наказанието на всичките народи, Които не възлизат Да празнуват празника на колибите. 20В оня ден <и> върху звънците на конете ще има <надпис>: Посветен Господу; И <самите> котли в дома Господен Ще бъдат като легените пред олтара. 21Дори всеки котел в Ерусалим и в Юда Ще бъде посветен Господу на Силите; Всички, които жертвуват, Дохождайки ще вземат от тях и ще варят в тях; И в оня ден не ще има вече който да търгува {Или: Ханаанец.} В дома на Господа на Силите.

« Prev Zechariah 14 Next »

Advertisements| Define | Popups: Login | Register | Prev Next | Help |